Pomiń menu

Co słychać w akcji?

W Jońcu działaczki idą na obcasach po fundusz sołecki, w Jemielnicy uczestniczki i uczestnicy akcji odnawiają przejrzystość gminy, Międzyzdroje zyskują motywację do działania, młodzież z Lisewa chce by ich sąsiadki i sąsiedzi mieli upragnione miejsce spotkań, a w Wiązownicy-Kolonii władze są otwarte na inicjatywę lokalną. A jak jest u Was? Już dziś napisz newsa na naszej stronie! Pamiętaj o wstawieniu zdjęć – takie wiadomości lepiej przykuwają uwagę.

Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” w Jońcu (woj. mazowieckie), nowy uczestnik akcji Masz Głos, pracuje nad wydzieleniem z budżetu gminy funduszu sołeckiego. Już w okresie letnim i jesiennym członkinie i członkowie konsultowali tę ideę z mieszkankami i mieszkańcami, pytając jednocześnie o pomysły na wykorzystanie funduszu. Społeczność aktywnie zaangażowała się w rozmowy i dyskusje, równie wspierające okazały się władze samorządowe. Niektórzy radni poparli pomysł od razu po przedstawieniu go na listopadowej sesji rady gminy. Wójt zlecił urzędnikom przygotowanie prezentacji na temat kwestii formalnych funduszu, która została pokazana radnym na sesji grudniowej i zostanie udostępniona mieszkańcom i mieszkankom. Nowy rok w akcji stowarzyszenie zainaugurowało spotkaniem z władzami oraz z ekspertem akcji Masz Głos na temat funduszu sołeckiego. Kolejnym krokiem będzie nawiązanie bliższej współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami.

jemielnicaCzłonkowie i członkinie Stowarzyszenia Odnowy Gminy Jemielnica (woj. opolskie) zainteresowali się tematem przejrzystości i dostępności władz samorządowych. Dołączyli do akcji Masz Głos i za tegoroczny cel postawili sobie dostarczenie mieszkańcom i mieszkankom informacji o działalności rady gminy. Już od początku grudnia na specjalnie utworzonej stronie http://stowarzyszenie-jemielnica.pl/ zamieszczają między innymi nagrania z sesji rady, sprawozdania z aktywności poszczególnych radnych i raporty z realizacji najważniejszych zadań. W kolejnym kroku chcą przekonać władze gminy do otwarcia się na mieszkańców i regularne publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z sesji rady gminy wraz z załącznikami czy terminów komisji tematycznych. Na stronie Stowarzyszenia dodatkowo znajduje się zakładka dotyczący sportu i rekreacji, uruchomiony zostanie także dział dotyczący bezpieczeństwa na drogach gminy. Podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach jest kolejnym celem Stowarzyszenia w ramach akcji.

fundacja motywacja i dzialanieFundacja Motywacja i Działanie z Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie) zajmuje się aktywizacją młodych ludzi – organizuje debaty, promuje wolontariat i prowadzi zajęcia sportowe. W tym roku animatorki i animatorzy Fundacji dołączyli do akcji Masz Głos i postanowili podjąć działanie widoczne w całym mieście – wspólnie z władzą samorządową wykonać mural promujący wolontariat. W ten sposób chcą zachęcić młodzież do działania na rzecz swojego otoczenia oraz zacieśnić dialog i współpracę miedzy aktywnymi młodymi mieszkankami i mieszkańcami Międzyzdrojów a władzą lokalną. Dodatkowym efektem będzie odrestaurowanie jednej z widocznych ścian i poprawa wyglądu fragmentu miasta. Fundacji udało się już zorganizować serię spotkań z młodymi wolontariuszami, którzy są zmotywowani do działania i pełni pomysłów. Trwa także nawiązywanie kontaktów z władzami. Trzymamy kciuki, by na wiosnę, gdy pogoda zacznie sprzyjać pracom artystycznym na świeżym powietrzu, prace nad wykonaniem muralu ruszyły pełną parą!

mgr lisewo zbiera pomysly22Młodzież z Gminy Lisewo (woj. kujawsko-pomorskie) w ramach zawiązanej w 2015 roku Młodzieżowej Rady Gminy organizowała już miedzy innymi kino letnie, biegi charytatywne oraz rozmaite debaty. Przeprowadziła również diagnozę potrzeb młodych mieszkanek i mieszkańców gminy, w czym wsparła ich MRG z Płużnicy – wieloletni uczestnik akcji Masz Głos i laureat naszej nagrody Super Samorząd. W 2016 roku MRG Lisewo sama również dołączyła do akcji, by uzyskać pomoc w zagospodarowaniu ogródka Jordanowskiego jako miejsca spotkań dla gminnej społeczności, co młodzi ludzie wskazali jako największą potrzebę. Młodzieżowa Rada przeprowadziła już w ramach akcji cztery spacery badawcze, zebrała pomysły w przedszkolach i szkołach podstawowych (w formie rysunków)i w gimnazjach, a także zorganizowała piknik, podczas którego starsi mieszkańcy i mieszkańcy rysowali makietę ze swoimi propozycjami. Dzięki bazowaniu na diagnozie potrzeb oraz zaproszeniu mieszkańców i mieszkanek na spacery badawcze, pomysł MRG od początku cieszy się poparciem społeczności. Popierają go też władze lokalne – Wójt i Urząd Gminy Lisewo, którzy pomagali przy dotychczasowych działaniach oraz sfinansują profesjonalny projekt i jego wykonanie.

dolina kacanki mobilna strefa relaksu 2015Stowarzyszenie Dolina Kacanki z miejscowości Wiązownica-Kolonia (woj. świętokrzyskie) już w zeszłym roku zdobyło w ramach akcji Masz Głos wyróżnienie za ulepszanie publicznej przestrzeni, m.in. za stworzenie Mobilnej Strefy Relaksu i uczestnictwo w pracach nad planem rewitalizacji. W tym roku członkinie i członkowie Stowarzyszenia postawili sobie za cel przekonanie władz samorządowych do wprowadzenia uchwały o inicjatywie lokalnej, przy czym duży nacisk kładą na pogłębione konsultacje treści uchwały z mieszkankami i mieszkańcami gminy. Już pierwsze rozmowy z samorządowcami okazały się owocne –wsparcie zadeklarował między innymi jeden z lokalnych radnych, będący członkiem Klubu Aktywnych Radnych prowadzonego w ramach akcji Masz Głos, zainteresowani są też inni radni, burmistrz, sołtys i rada sołecka. Kolejne działania Stowarzyszenia obejmą promocję pomysłu wśród społeczności, już teraz nawiązano współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Równolegle z pracami nad inicjatywą Stowarzyszenie przygotowuje się także do drugiego celu, jakim zajmie się w ramach akcji – edukacji i konsultacji dotyczących segregacji odpadów.