Pomiń menu

Czy wiesz, jak działa nasze miasto – na co gmina Bielsko-Biała przeznacza pieniądze z funduszu korkowego?

24 października 2012 roku w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie prezentujące wyniki monitoringu funduszu korkowego przeprowadzonego na terenie miasta. Spotkanie zorganizowała bielska Fundacja Pozytywnych Zmian. Fundacja od kilku miesięcy prowadziła monitoring funduszu korkowego, czyli sprawdzała, na co wydawane są pieniądze pochodzące z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które powinny być przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

W Bielsku-Białej rokrocznie jest to kwota około 4 milionów złotych. Jako lokalna organizacja strażnicza chciałyśmy dowiedzieć się, jak jest pożytkowana w naszym mieście.

Celem spotkania było przedstawienie wyników monitoringu oraz stworzenie płaszczyzny komunikacji dla osób zainteresowanych celowością wydawanych środków oraz możliwością wpływania na podejmowane w tym temacie decyzje.

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele Urzędu Miasta – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, pan Dariusz Mrzygłód, który jednocześnie jest przewodniczącym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Główna Specjalistka ds. rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym, członek Gminnej Komisji, Radna Bielska-Białej Grażyna Staniszewska.

Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień – Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, Bielskie Towarzystwo Trzeźwości, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, przedstawiciele placówek-uczelni i Rady Osiedla.

Obecne były również przedstawicielki Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich z Warszawy oraz Stowarzyszenia Bona Fides z Katowic.
Spotkanie i debata trwały… ponad trzy godziny i pewnie trwałyby jeszcze dłużej, gdybyśmy nie musieli zakończyć. Naszym zdaniem świadczy to o dużej potrzebie tego typu spotkań.

Dyskusja była ciekawa, burzliwa i co najważniejsze uwieńczona konkretnymi propozycjami uczestników oraz deklaracjami ze strony Urzędu Miasta.
Wśród propozycji pojawiły się prowadzenie konsultacji Gminnego Programu, zadbanie o długofalowość najcenniejszych inicjatyw i programów, ewaluacja działań oraz całkowite zrezygnowanie z finansowania z tych środków Straży Miejskiej.

Pan Naczelnik zadeklarował, że do września 2013 roku będą miały miejsce konsultacje Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny 2014 rok dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, z poinformowaniem ich o tego typu działaniach i spotkaniach.
Podczas spotkania powstał spis propozycji i rekomendacji oraz tematów do dyskusji, który ma się stać bazą dalszej debaty, w którą włączą się kolejne organizacje i osoby zainteresowane.

Bardzo cieszymy się z przebiegu i rezultatów spotkania i mamy nadzieję, że zarówno debata jak i nasz raport przysłużą się pozytywnym zmianom, na których przecież zależy nam najbardziej.

Monitoring był rezultatem uczestnictwa Fundacji Pozytywnych Zmian w działaniu  „Współdecyduj o funduszu korkowym” koordynowanym przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.  Działanie to jest częścią  akcji Fundacji Stefana Batorego – Masz Głos Masz Wybór, która jest ogólnopolską akcją angażującą obywateli i obywatelki oraz władze samorządowe do dialogu i współpracy. Więcej informacji o projekcie: www.watchdog.org.pl/korkowe i www.maszglos.pl.

 

Anna Chęć