Pomiń menu

Sprawdzone pomysły na działania dla najmłodszych

Sprawdzone pomysły na działania dla najmłodszych

Mijający 2022 rok to czas, gdy grupy związane ze środowiskiem akcji Masz Głos realizowały działania skierowane do dzieci i młodzieży. Wszystko to w ramach darowizny przekazanej Fundacji Batorego w poleceniu testamentowym przez śp. Tamarę Kołakowską, żonę zmarłego w 2009 roku prof. Leszka Kołakowskiego. Zobaczcie, ile dobrego się zadziało.

grantobiorca zrealizowane działanie
Bagno – Sołtys i Rada Sołecka Ferie zimowe w świetlicy wiejskiej dla 20 dzieci, w trakcie których miały zapewniony ciepły posiłek, wyjazd do kina i do Zoo. Przy zadaniu współpracowało Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, gmina.
Fundacja Białoruś 2020 Świąteczne paczki żywnościowe dla 15 dzieci z rodzin z doświadczeniem uchodźczym.
Fundacja TRYBIK
Zajęcia pozalekcyjne rozwijające talent i zainteresowania, a jednoczenie uzupełniające braki w wiedzy szkolnej. Uczestniczyło w nich 10 dzieci; od marca dołączyły dzieci z Ukrainy.
Fundacja Złota Rybka

Warsztaty edukacyjno-integracyjne: kulinarne, rękodzielnicze i ruchowe. Prowadzili je nieodpłatnie wolontariusze Fundacji, którymi były dorosłe osoby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami. W czterech warsztatach uczestniczyło łącznie  80 dzieci.

 

Warsztaty rozwijały m.in. ich świadomość ekologiczną i recyklingowa, wrażliwość na osoby z niepełnosprawnościami i integrację z nimi.

 

Fundacja współpracowała przy projekcie z KGW w Kukowie, świetlicą wiejską, szkołą podstawową i domem dziecka.

Fundacja Pozytywka Wycieczka dla grupy 35 dzieci ze świetlicy środowiskowej Tęcza.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie Warsztaty przyrodnicze – sześć zajęć, każde po dwie godziny.
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej
Zakup 104 książek i minifestiwal dla dzieci, podczas których odbywało się czytanie nowych książek, warsztaty plastyczne i zabawa w przestrzeni biblioteki.
Koło Caritas w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku Wycieczki kulturalno-integracyjne (do Warszawy, do teatru i kina w Białymstoku) dla 40 wolontariuszy Koła Caritas.
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie

Wycieczka dla uczniów liceum do Wrocławia na warsztaty tematyczne przygotowane przez uczelnie wyższe, m.in. zajęcia w laboratoryjne, podczas których uczniowie mogli obsługiwać specjalistyczną aparaturę i spróbować swoich sił w destylacji olejków eterycznych. Na Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Wrocławskim młodzież wzięła udział w spotkaniach informacyjnych na temat zasada studiowania, rekrutacji i oferty edukacyjnej obu uczelni.

 

Wyjazdy zostały zorganizowane z inicjatywy uczniów, którzy stali przed wyborem drogi dalszego kształcenia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim Zakup 85 książek i organizacja zajęć teatralnych.
Młodzieżowa Rada Miasta Konina Zakup 96 książek i audiobooków.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim

Wiele działań skierowanych do grona 20 dzieci w wieku od 10-17 lat: andrzejki, Wigilia, wyjście na elbląskie lodowisko, walentynkowy turniej gry w siatkówkę, warsztaty kulinarne (przygotowane przez młodzież posiłki zostały przekazane do stowarzyszenia, które przekazało je biednym osobom), gry planszowe, rajd rowerowy i – kończący wszystkie działania – wyjazd do parku rozrywki w Gdyni.

 

Celem wszystkich zajęć było odciągnięcie dzieci od telefonów komórkowych przez ciekawe działania w realnej rzeczywistości

Pomocna Dłoń w Śremie Trzy zajęcia warsztatowe dla dzieci z trudnościami neurologicznymi z „Koła Smoki” w Psarskiem. Zajęcia dotyczyły rękodzielnictwa, robienia kartek i ozdób choinkowych w związku z Bożym Narodzeniem i były częściowo oparte na recyklingu. W każdych uczestniczyło 8 dzieci z opiekunami.
Postomińskie Stowarzyszenie “Razem lepiej”

Dwa wyjazdy dla dzieci z terenów wiejskich, z Postomina. Pierwszy do miasta w celu przełamania lęku przed nieznanym środowiskiem. Uczestnicy oswajali miejsca, które będą im potrzebne na etapie dalszej edukacji: dworce PKS i PKP, Zespół Szkół Elektronicznych i Gastronomicznych, teren miasta. Była też wizyta w teatrze i warsztaty teatralne.

 

Celem drugiego wyjazdu było odwiedzenie  Miejskiej Biblioteki Publicznej, Słupskiego Ośrodka Kultury i spacer po nowo otwartych bulwarach nad Słupią

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli Zakup 97 książek do biblioteki szkolnej.
Sołectwo Chrapowo Zajęcia dla grupy 15-25 dzieci w wieku 4-14 lat oraz zakup materiałów potrzebnych do ich realizacji. Zajęcia odbywały trzy razy w tygodniu przez cały czerwiec i dotyczyły kulinariów, umiejętności plastycznych, tematykę przyrodniczą. Na tych ostatnich dzieci zajmowały się m.in. budowaniem hoteliku dla owadów, który został zawieszony w parku
Sołectwo Zalesie – Stare Babice Warsztaty dla dzieci z gminy Stare Babice o tematyce: eksperyment w kuchni molekularnej z wykorzystaniem ciekłego azotu, eksperyment z suchym lodem, programowanie w świecie minecraft, robotyka z elementami języka angielskiego, eksperyment mały Edison „Wulkany”. W zajęciach uczestniczyło 72 dzieci
Sprężyny Biznesu  13 zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat
Stowarzyszenie Brzostek Top Team Akademia bosku dla dzieci w spektrum autyzmu – uczestniczyło w niej 12 dzieci w wieku 6-6 lat. Boks uczył je zręczności, koordynacji ruchowej, poczucia czasu i przestrzeni. Po zajęciach dzieci są spokojniejsze, spada napięcie, obniża się ich poziom agresji, zmniejsza autostymulacja i stereotypia ruchowa. Zajęcia zespołowe poprawiają postawy prospołeczne.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec Dwudniowe warsztaty (z noclegiem i wyżywieniem) dla 22-osobowej grupy dzieci i  młodzieży z Międzyrzeca Podlaskiego chcących rozwijać swoje umiejętności muzyczne i wokalne. 5 marca w OSP w Tłuśćcu odbyła się publiczna prezentacja powstałego programu pt. „Bukiecik pieśni i piosenek”; relację można objerzeć w mediach na radiobiper.info. Po zakończeniu warsztatów rozpoczęły się cotygodniowe spotkania treningowe. Było zaplanowane 10, ale dzięki wolontariackiej pracy jednej z trenerek były kontynuowane do momentu sprawozdania. Projekt dodatkowo wsparła gmina Międzyrzec Podlaski (dotacja 3,5 tys), a Klub Seniora i OSP w Tluścicu włączyły się w działania organizacyjnie.
Stowarzyszenie Educentrum Kobyłka Zajęcia mali jogini w Kobyłce dla dzieci 5-6 lat, które trwały od marca do maja 2022. Skorzystało z nich 75 dzieci, które uczyły się asan, wykonywania ćwiczeń oddechowych (redukcja stresu, nauka koncentracji), relaksacji. Miały ruch i zabawę naraz.
Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Czachówek Zajęcia rekreacyjne dla 50 dzieci. Odbywały się co sobotę na terenie miejscowej szkoły.
Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych Zakup 106 książek do lokalnej biblioteki i organizacja czterech spotkań promujących czytelnictwo.
Stowarzyszenie Przyjaciół Świętego Mikołaja

Zakup 21 książek do biblioteki miejskiej o tematyce: rodzina, emocje, niepełnosprawność, dojrzewanie. Zakup materiałów plastycznych i oraganizacja10 warsztatów z biblioterapii. W projekcie uczestniczyło 50 uczniów i uczennic oraz 8 dorosłych: rodziców i nauczycieli.

 

Przy projekcie współpracowały: Bursa Szkolna w Kole, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole.

Stowarzyszenie SATORI Stypendium dla dwóch zawodniczek, które wsparło ich udział w zawodach.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino Łącko, Łężek, Królewo “Razem” w Korlinie

Warsztaty ekologiczne dla dzieci i założenie szkolnego ogrodu, który służy do nauki ekologii, meteorologii i przyrody. Pomysł utworzenia go powstał już 5 lat tematu, ale to właśnie dzięki wsparciu Funduszu udało się go zrealizować. W działaniach uczestniczyło 90 osób (w tym dzieci z przedszkola, klas -I-III i starsi uczniowie z koła wolontariatu). Dzieci korzystają z własnych warzyw do urozmaicania kanapek, rodzice integrują się przy pracach ogrodniczych, a ogród wzbogaca życie całej społeczności szkolnej.

 

Odbyło się też 10 warsztatów ekologicznych, została wykupiona prenumerata magazynu „National Geographic” oraz luneta.

 

Działania wsparli pracownicy gminnego przedsiębiorstwa komunalnego, właściciel firmy handlowo-usługowej w Korlinie, KGW Łężkowianie, trzy osoby z Rady Sołeckiej w Korlinie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami

Wycieczka dla 16 dzieci (m.in w Szymanach) oraz warsztaty chlebowe, warsztaty rytmiczne w Jerutkach i warsztaty czekolady w manufakturze dzikiej czekolady w Nowinach kolo Szczytna.

 

Przy działaniach współpracowali: KGW w Trygorcie i sołectwo Trygort.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy Zakup 99 książek o tematyce tolerancji, akceptacji, empatii, przeciwdziałania wykluczeniu.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce Zakup 104 książek i organizacja programów, imprez i konkursów czytelniczych pod hasłem: „Lekturki spod chmurki”, „Czytanie ma moc”, „Opowiem Ci o mojej ulubionej książce”, „Przerwa na czytanie”, „Pasowanie na czytelnika”, „Spotkanie z aktorem”, „Panel dyskusyjny – mam prawo do…”. W ramach „Czytanie na dywanie” rodzice czytali fragmenty książek uczniom młodszych klas. Uznaniem cieszyły się też spotkania, podczas których starsi uczniowie czytali książki młodszym.
Szkoła Podstawowa im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem Zorganizowanie wyjścia do teatru dla członków Szkolnego Klubu Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego. Uczestniczyło w nim 32 uczniów.
Stowarzyszenie “Razem dla Zalesia”

Festyn rodzinny, w którym uczestniczyło 100 osób, oraz zajęcia dla dzieci pt. „Kreatywne środy w świetlicy”. Festyn integrował i angażował mieszkańców do działania, bo włączyli się w organizowanie przedsięwzięcia. Z  kolei zajęcia były okazją poznania się wzajemnie dzieci z Zalesia Golczowskiego i wyrównania ich szans edukacyjnych.

 

W ramach realizacji projektu została nawiązana współpraca z gminą Klucze, Zespołem Parków Krajobrazowych i Centrum Doświadczania Świata – Specjalistyczną Placówką Wsparcia Dziennego w Kluczach.

Świetlica “Jaskółka” przy Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim siedem spotkań dla dzieci osieroconych (po 25-30 osób): warsztaty muzyczne i kulinarne, wyjście do kina. Zajęcia kulinarne były prowadzone przy pomocy wolontariuszy z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim. Efektem działań jest szeroko rozumiane wsparcie dzieci i młodzieży w przezywaniu żałoby.
Wolontariat WPN

Zakup książek „Lasoterapia” i „Eko-zachwytnik”, które posłużyły do organizacji warsztatów dla dzieci. Każdorazowo warsztat był przeznaczony dla co najmniej jednej klasy, czasem dla większej liczby odbiorców np. w takcie warsztatów podczas festynu rodzinnego. Zakupione pomoce były zachęta dla uczniów do uczestnictwa w zajęciach, szkoła nie mogłaby sfinansować z własnego budżetu.

 

Odbyła się wycieczka do parku krajobrazowego w Bugaju.

 

W ramach projektu Wolontariat WPN podpisał porozumienie o współpracy ze szkołą, a dotacja była pretekstem do zaproponowania wspólnych działań, które będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym.

Stowarzyszenie Zacięcie

Zajęcia wspinaczkowe w skałkach dla 20 dzieci z niezamożnych rodzin. Uczestnicy zajęć na co dzień uczęszczają do świetlicy wspinaczkowej i są objęci pracą streetworkerską na jednym z nowohuckich osiedli. Zanim odbyły się zajęcia, organizatorki rozbiły diagnozę potrzeb dzieci, bo miały świadomość – że pochodzą one z różnych środowisk.

 

Przy projekcie współpracowała Fundacja Nowe Centrum.

Grupa nieformalna “Sąsiedzi” z Czarnej Białostockiej Zakup książek i spotkanie z Joanną Olech, autorką „Mam prawo i nie zawaham się go użyć”.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach Zakup 177 książek (lektur szkolnych) do biblioteki szkolnej. Nowe wydania cieszą się większą popularnością wśród dzieci.