Pomiń menu

Debata Samorząd a demokracja

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej Samorząd a demokracja. Spotkanie odbędzie się 4 czerwca 2013 (wtorek), w godz. 15.00-17.00 w siedzibie Fundacji (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza). Dyskusję otworzą wypowiedzi: Katarzyny Dzieniszewskiej-Naroskiej, Jarosława Flisa, Jerzego Hausnera, Rafała Matyi, Aleksandra Nelickiego i Pawła Swianiewicza.

Niedawno zespół prof. Jerzego Hausnera opublikował Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Uznaliśmy, że jego ogłoszenie jest dobrą okazją do zorganizowania debaty na temat samorządu i stanu polskiej demokracji: na ile obecny sposób jego funkcjonowania sprzyja demokracji, w jej wymiarze lokalnym, ale także ogólnokrajowym, na ile zaś rozmaite negatywne zjawiska w naszej samorządności prowadzają do podmywania jej fundamentów.

Spotkanie poprowadzi Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 3 czerwca 2013,tel.: 22 536 02 00, faks: 22 536 02 20, e-mail: [email protected]

Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce

Noty o panelistach

Katarzyna Dzieniszewska-Naroska -­ socjolożka, dr. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ekspertka Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Batorego. Prowadzi badania nad reprezentacją polityczną, partycypacją, konfliktem politycznym i propagandą, ogniskując swoje zainteresowania na poziomie społeczności lokalnych, specjalizuje się w socjologii polityki, socjologii prawa. Wydała: Radny ­ sąsiad i polityk (2004).

Jarosław Flis (ur. 1967)-­ socjolog, dr. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komentator polityczny. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Publikował w „Dzienniku. Polska. Europa. Świat”, „Gazecie Wyborczej”, „Polska . The Times” i „Rzeczpospolitej”. Wydał: Obywatel, biznes, władza. Powiązania międzysektorowe w Małopolsce (1999), Samorządowe public relations (2007) .

Jerzy Hausner (ur. 1949)-­ ekonomista, prof. dr hab. Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Rady Polityki Pieniężnej. W latach 1994-1996 szef zespołu doradców wicepremiera ds. gospodarczych, w 1997 roku pełnomocnik rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego. W latach 1996-2001 członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP. W latach 2001-2005 poseł na Sejm RP. Od 2001 roku minister pracy i polityki społecznej, a w 2003 roku wicepremier oraz minister gospodarki, pracy i polityki społecznej. Wydał m.in. Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski (z Tadeuszem Kudłaczem i Jackiem Szlachtą, 1995), Modele polityki regionalnej w Polsce (2001), Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005 (2007), Zarządzanie publiczne (2008). Z „Kuźnicy”, z rządu i spoza… (2009).

Rafał Matyja (ur. 1967)-­ politolog i publicysta, dr. wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W 1993 sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W latach 1993-2001 współpracował z Michałem Kuleszą, redaktorem naczelnym „Samorządu Terytorialnego” i pełnomocnikiem rządu Jerzego Buzka ds. reformy administracji publicznej. W latach 1997-2000 asystent w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2001-2012 adiunkt, a latach 2008-2010 dziekan Wydziału Studiów Politycznych WSB-NLU. Publikował m.in. „Dzienniku. Polska-Europa-Świat”, „Gazecie Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. Wydał m.in.: Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980 (2007), Konserwatyzm po komunizmie (2009), Państwo czyli Kłopot (2009), Rywalizacja polityczna w Polsce (2013).

Aleksander Nelicki (ur. 1958) – ekspert samorządowy, dr. Był m.in. zastępcą dyrektora Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarskiego, wicedyrektorem biura Unii Metropolii Polskich. W latach 1994-1995 koordynator w programie Reformy Administracji Publicznej w Fundacji Batorego, a w latach 1995-1998 wicedyrektor tego programu w Instytucie Spraw Publicznych. W latach 1998-2001 doradca wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, odpowiedzialnego za wdrożenie reformy powiatowo-wojewódzkiej. Autor licznych publikacji z zakresu problematyki samorządowej. Specjalizuje się w finansach komunalnych.

Paweł Swianiewicz (ur. 1961) – ekonomista i geograf, prof. dr hab. Doradca społeczny Prezydenta RP. Kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995-2001 kierował Programem Wspierania Samorządów Lokalnych Brytyjskiego Funduszu Know How. W latach 1998-2001 wykładowca w Instytucie Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2001-2004 wykładowca. w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (Euroreg) UW. Wydał m.in. Nierówne koalicje. Liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem (2004), Local Government Borrowing. Risks and Rewards (2004), Finanse lokalne: teoria i praktyka (2004), Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach (2008), Territorial Consolidation Reforms in Europe (2010).