Pomiń menu

Działasz w organizacji społecznej? Wypowiedz się!

Fundacja Batorego
Działasz w organizacji społecznej? Wypowiedz się!

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących Funduszu Aktywni Obywatele: programu przeznaczonego dla organizacji społecznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundusz dysponować będzie budżetem 30 milionów euro na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Za rozdzielenie tych środków odpowiedzialne będą Fundacja Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Zaczynamy konsultacje, podczas których chcemy zebrać opinie na temat wstępnej koncepcji Funduszu. Bardzo zależy nam, żebyście wzięli w nich udział. Wasze głosy weźmiemy pod uwagę wypracowując ostateczny kształtu Funduszu.

 

Gorąco zapraszamy do dzielenia się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami:

  • jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
  • jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
  • jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia.

Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, współpracujących z organizacjami przedstawicieli świata nauki czy mediów.

 

W konsultacjach można wziąć udział:

  • wypełniając ankietę on-line, dostępną do 8 stycznia na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl
  • zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 w Warszawie (uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line),
  • zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania – zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmujemy do 10 stycznia 2019.

 

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl