Pomiń menu

Dzięki komu gminy zmienią się na lepsze? Lokalni działacze planują zmiany w ramach akcji Masz Głos

Ponad 300 grup z całej Polski, różniących się poziomem organizacji (od grup nieformalnych po instytucje publiczne), wiekiem uczestników (od rad młodzieżowych po rady seniorów) i miejscem działania (od sołectw po organizacje z dużych miast), podjęło w tym roku prace na rzecz swojego otoczenia. Przez najbliższe 9 miesięcy będą wprowadzać pozytywne zmiany, działając wspólnie bez względu na światopogląd. Wszystko to w akcji Masz Głos – jedynej tak zróżnicowanej i dającej tak duży zasób wiedzy.

Akcja Masz Głos polega na realizowaniu swojego pomysłu na ulepszenie otoczenia oraz zdobywaniu wiedzy, ułatwiającej wprowadzanie zmian. Do czerwca uczestnicy akcji będą zabiegać o osiągnięcie zamierzonych efektów – na przykład ulepszenie procedur miejskiego budżetu obywatelskiego, otwarcie świetlicy gminnej czy  przekonanie radnych do dyżurów. Będą także walczyć o nagrodę Super Samorząd, która przypadnie najaktywniejszym uczestnikom. Walka jest trudna, bo w szranki stanie łącznie ponad 300 grup z całej Polski!

  • Polacy i Polki chcą działać obywatelsko

Duże grono uczestników akcji Masz Głos działa w niej już od wielu lat, jednak co roku zgłasza się także coraz więcej nowych chętnych – w obecnej edycji akcji ponad 1/3 zgłoszonych stanowią nowi uczestnicy (w zeszłym roku była to ¼). „Nigdy nie lubiłam narzekania na to, że ludziom w Polsce niby nic się nie chce. Mam na to prostą odpowiedź – opowiadam historie konkretnych osób czy grup, które robią w swoich miastach czy wsiach świetne rzeczy, a w Masz Głos mamy takich historii setki. Mówię też, że ogrom tych grup zgłasza się do akcji rok w rok i za każdym razem robi coś niesamowitego” – mówi Zofia Nawrocka, jedna z koordynatorek akcji Masz Głos. „Fakt, że do akcji zgłasza się coraz więcej nowych uczestników, w tym osób, które nigdy wcześniej nie działały społecznie, oznacza, że coraz więcej osób w Polsce chce działać obywatelsko, coraz więcej osób dostrzega swoje możliwości. My dajemy im wiedzę o tych możliwościach” – dodaje Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos. Inicjatywa wynika często z konkretnej potrzeby. Katarzyna Danilczyk z sołectwa Walne w gminie Nowinka wyjaśnia źródło swojej chęci aktywnego działania: „Zgłosiliśmy się do akcji Masz Głos, aby dowiedzieć się jak zaplanować wspólną przestrzeń w gminie, tak aby mieszkańcy chętnie z miej skorzystali. Mieszkańcy naszego sołectwa są zgodni co do tego, że takie miejsce jest potrzebne. Pani wójt też tak uważa, jednak zanim przeznaczy na ten cel pieniądze chce mieć pewność, że takie miejsce będzie faktycznie służyło wielu mieszkańcom. Mam nadzieję, że w akcji Masz Głos uda nam się stworzyć prawdziwą wspólną przestrzeń”.

  • Szkoła samodzielności

Akcja Masz Głos daje uczestnikom coś zupełnie wyjątkowego – ogromny zastrzyk wiedzy, co wyróżnia ją spośród innych programów aktywizujących mieszkańców, oferujących głównie granty. „Wiedza dawana uczestnikom w ramach akcji pozwala im się wzmacniać i nie tylko osiągać bieżące efekty, ale i w kolejnych latach sięgać coraz wyżej. Szkoła lokalnych działaczy – tak nazwać można akcję. Wiele osób i grup zostaje z nami na wiele lat, inni z kolei zaczynają działać samodzielnie, tak jak grupa z Malborka, która wywalczyła budowę nowego mostu, ukończoną w październiku tego roku” – mówi Joanna Załuska. Znaczenie akcji Masz Głos podkreśla Waldemar Klawiński z Malborskiego Centrum Kwadrat. „Druga nitka mostu pojawiała się i znikała, mówiło się o niej od bardzo dawna. Czynnikiem, który popchnął nas bezpośrednio do działania, to akcja Fundacji Stefana Batorego Masz Głos (…)” – mówił w Gazecie Malborskiej. Każda z grup biorących udział w akcji otrzymuje profesjonalne, specjalistyczne wsparcie przez cały rok –  szkolenia, publikacje oraz bieżący kontakt z ekspertem, zarówno zdalny, jak i podczas wizyt lokalnych.

  • Współpraca ponad podziałami

Masz Głos jest akcją dla wszystkich chętnych. Spotykają się tutaj i starsi i młodsi, i pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, i mieszkańcy dużych miast i małych wsi. Co więcej – uczestnicy akcji działają w niej wspólnie bez względu na światopogląd. „Akcja jednoczy mieszkańców wokół potrzeb czy problemów z ich najbliższego otoczenia, takich jak remont parku czy godziny działania urzędu. Spotykają się, rozmawiają i działają razem. Nie mają tu znaczenia różnice światopoglądowe”– mówi Joanna Załuska.

  • Internetowa rewolucja i bezpośredni międzyludzki kontakt

Podobnie jak na całym świecie, także ta lokalna rewolucja, jaką jest akcja Masz Głos, rodzi się między innymi w internecie – 70% uczestników dowiaduje się o niej z sieci. Jednak siłą akcji jest też międzyludzki kontakt, dzięki czemu dociera ona do różnych grup. „Znajomy sołtys od lat działa w akcji i dużo udało mu się osiągnąć. To on mnie do niej zachęcił” – mówi sołtyska Karolina Mazurczak z Niestachowa. Z kolei Katarzyna Danilczyk o akcji dowiedziała się od koleżanki z lokalnej organizacji. „Koleżanka dała mi znać, że jest taka akcja. Wyszukałam Was w internecie i się zgłosiłam, bo mam nadzieję, że akcja pomoże naszej grupie zagospodarować pustą gminną działkę” – opowiada pani Katarzyna. W tym roku co piąty uczestnik zgłosił się za namową znajomych – to nawet więcej niż w poprzedniej edycji!

  • Siła kobiet

Z roku na rok w akcji Masz Głos działa coraz więcej kobiet: stanowią już 2/3 grona uczestników. Stawiają sobie najróżniejsze cele – od zabiegania o korzystne przepisy po integrację mieszkańców. Dzięki wysiłkom Grażyny Szafranek i jej współpracowników z biblioteki w Barcinie, miasto wprowadziło w zeszłym roku budżet obywatelski. W Lubartowie Anna Gryta i Elżbieta Wąs ułatwiają mieszkańcom współdecydowanie o mieście –roznoszą karty praw mieszkańców i przekonały urząd miasta do transmitowania sesji rady. Z kolei Agata Lewandowska z gminy namówiła władze do wprowadzenia uchwały o inicjatywie lokalnej, dzięki czemu uda się otworzyć lokalną świetlicę.

  • Co dalej?

Uczestnicy akcji są już po pierwszych szkoleniach regionalnych. W najbliższych miesiącach wspólnie z koordynatorami i innymi mieszkańcami zaplanują kolejne kroki oraz rozpoczną działania. W czerwcu dowiemy się, kto w tym roku wywalczył nagrodę Super Samorząd, przyznawaną najaktywniejszym uczestnikom!

Przypominamy, że do akcji dołączyć można przez cały rok!