Pomiń menu

Efekt kuli śnieżnej w Radowie Małym

Województwo zachodniopomorskie, centrum powiatu łobeskiego, niespełna czterotysięczna gmina Radowo Małe. To tam w ostatnich dniach zadziało się dużo ważnych dla mieszkańców rzeczy…

W Gminie Radowo Małe autobus zawraca w samym środku miejscowości Orle, na prywatnym placu jednego z mieszkańców. Za jego zgodą i pomocą. – Czasem pomagał nam utwardzić grunt, zostawiał tę część terenu otwartą, aby autobus mógł zawrócić i pojechać dalej, zabierać dzieci jadące do pobliskiej szkoły w Radowie Małym – mówi Piotr Jędrzejczak, który wraz z Zofią Dużyńską prowadzi Stowarzyszenie Żyj lepiej w Orlu, jednej z dwudziestu ośmiu miejscowości leżących w gminie Radowo Małe. Niestety mieszkaniec postanowił teren ogrodzić. Autobus nie będzie miał już miejsca żeby zawrócić. Problem powinna już dawno rozwiązać gmina, która zazwyczaj tłumaczyła się brakiem środków. – To było bezpośrednim impulsem żeby zacząć działać – podkreśla Jędrzejczak, który na terenie gminy działa już od kilku lat. Przez ten czas podnosił też temat autobusów, rozkładów jazdy, nauki pływania, świetlic, pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców, dostępu do informacji publicznej. Lokalny aktywista, rozpoznawalny wśród społeczności.

Kwestia zawracania nie była zresztą jedyną związaną z transportem, która niepokoiła mieszkańców. Problemem były i są spóźniające się autobusy, niewystarczająca ilość taboru, a także brak odpowiednio przygotowanego przystanku w sołectwie Wołkowo (przystanek jest, ale trudnodostępny dla autobusu), na którym dzieci mogłyby bezpiecznie wsiąść do autobusu jadąc do szkoły. We wszystkich przypadkach odpowiedź gminy była jedna – brak funduszy, brak możliwości, brak czasu, mimo iż problem mogły rozwiązać proste, i wcale nie wymagające ogromnych nakładów rozwiązania.

Na początku szło jak po grudzie. Na sesjach rady gminy nie miałem posłuchu, mieszkańcy trochę obawiali się cokolwiek ruszyć. Nie chcieli się narażać – Drgnęło kiedy za namową prawnika i aktywisty z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymona Osowskiego Jędrzejczak zaczął nagrywać sesje Rady Gminy. Drgnęło też dzięki ludziom, których Piotr Jędrzejczak poznał podczas ogólnopolskiego spotkania akcji Masz Głos w Falentach. – Zobaczyłem, że w całej Polsce w swoich małych miejscowościach ludzie starają się coś zmienić. I sam zacząłem działać odważniej – mówi. Przyznaje też, że mieszkańcy zaczęli się otwierać czytając przygotowane przez akcję broszury np. Narzędziownik obywatelski. Znaleźli tam informacje, które im uświadomiły, że wpływ na władzę można mieć nie tylko podczas wyborów. – Trochę działa też autorytet Fundacji Batorego – przyznaje Jędrzejczak. Zmotywowany tym wszystkim zaczął zabiegać o zmianę istniejącego stanu rzeczy. Coś w gminie w końcu drgnęło.

Jędrzejczak oraz członkowie Stowarzyszenia Żyć Lepiej doprowadzili do spotkania, które zwołał i wziął w nim udział Wiesław Lorent, Wójt Gminy Radowo Małe, przedstawiciele PKS Gryfice, kierowcy autobusów, Ewa Radanowicz, Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, a także mimo porannej godziny mieszkańcy. Okazało się, że konsensus nie był aż tak trudny. Wójt zadeklarował, że już wkrótce zwróci się do Powiatowego Zarządu Dróg w Łobzie, tak aby wydzielone zostały miejsca na przystanki, wyrysowane linie na drodze i namalowane pasy. Mimo osobistego zaangażowania i przychylności Wójta, na drodze stanęły przepisy. – Obecnie zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie budowy przystanków, co znacznie przyspieszy prace – mówi Jędrzejczak. Dodaje również, że jeśli jest potrzeba społeczna i dobra wola gminy to można osiągnąć wszystko. Dodatkowo rodzice zgodzili się nawet pokryć koszty smsowego systemu powiadamiania o spóźnieniach autobusów, którego utworzenie podpowiedziała Dyrektorka Szkoły. Sprawy w magiczny sposób nabrały tempa… Piotr Jędrzejczak zapowiada zorganizowanie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Wołkowie i wspólnie z członkami stowarzyszenia już znalazł pomieszczenie, które właściciel zgodził się sprzedać. W Gminie zawiązała się też silna koalicja, która planuje stworzyć Radę Pożytku Publicznego…