Pomiń menu

FAQ – Fundusz im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich

FAQ – Fundusz im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich

W tym wpisie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z Funduszem im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich. Wnioski można składać do 7 września.

1. W jakim czasie trzeba zrealizować działania finansowane ze stypendium?

W ciągu ośmiu miesięcy od podpisania umowy o przekazanie darowizny. Umowy będą podpisywane w październiku, a więc do końca czerwca 2023 roku. W uzasadnionych wypadkach Kapituła może uznać refundację kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

2. Czy umowa będzie podpisywana z osobą czy z organizacją?

Z osobą. Będzie to umowa na przekazanie darowizny.

3. Do kiedy trzeba złożyć sprawozdanie?

Zgodnie z regulaminem w terminie dziewięciu miesięcy od podpisania umowy, czyli do końca lipca 2023 roku.

4. Jak będzie wyglądało sprawozdanie?

Stypendystki otrzymają formatkę z kilkoma pytaniami, m.in. na co było wydatkowane stypendium, jakie aktywności podjęły, w czym stypendium im pomogło. Sprawozdanie będzie zwięzłe, do maksymalnie jednej strony. Nie będzie wymagało dołączenia faktur.

Ważnym elementem sprawozdania będzie dokumentacja zdjęciowa, która posłuży organizatorowi do celów promocyjnych stypendystek.

5. Czy o stypendium może starać się więcej członkiń jednej organizacji?

Tak, może. Ważne, aby ta organizacja była uczestnikiem akcji Masz Głos – obecnej edycji lub w przeszłości, albo aby kandydatka była w Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego.

6. Czy pomysł na działania w ramach stypendium musi dotyczyć współpracy mieszkańców i władzy?

Nie jest to konieczne. To może być działanie kierowane dla mieszkańców, które poprawi wzajemne relacje, jakość życia danej społeczności, zaangażuje do współpracy różne środowiska i lokalne instytucje Może to być działanie edukacyjne, wzmacniające konkretne grupy czy , sieciujące różne środowiska.

7. Czy po podpisaniu umowy można będzie zmienić szczegóły dotyczące realizacji działań, np. dotyczące środków transportu przy organizacji wizyty studyjnej?

We wniosku trzeba opisać pomysł, na realizację którego zostanie przeznaczone stypendium i tego pomysłu zmieniać nie można. W konkretnym przypadku: wizyta studyjna z określonym celem powinna się odbyć, natomiast można zmieniać/dostosowywać sposoby jej realizacji, w tym kwestie związane z transportem.

We wniosku nie trzeba deklarować wydatkowania konkretnych kwot na poszczególne pozycje budżetowe.

8. Czy można wydać pieniądze na siebie czy na jakiś projekt?

Nie ma priorytetu, czy pieniądze zostaną wydane na działanie dla społeczności czy na wsparcie indywidualne dla siebie – na rozwój osobisty, kompetencje, które wzmocnią w realizowaniu się w roli liderki. Stypendium można także przeznaczyć na jedno lub drugie. W obu przypadkach ważny jest jednak efekt wzmocnienia pozycji/roli stypendystki w lokalnej społeczności.

9. Czy we wniosku trzeba wpisać konkretne szkolenie, w którym chce się wziąć udział?

Nie trzeba wpisywać szkolenia konkretnego organizatora, ale przedstawić zamiar, w jakiej dziedzinie kandydatka chce uzupełnić swoje kompetencje i uzasadnić, do czego jej się one przydadzą.

10. Czy można wydać pieniądze na rzecz, np. projektor?

Jeśli zakup przedmiotu jest elementem projektu, to tak.

Link do wniosku – wypełnij

Zobacz regulamin Funduszu im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich.

Jeśli masz pytanie w związku z Funduszem im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich, skontaktuj się z nami:

tel.: (22) 536 02 62, [email protected]