Pomiń menu

Historia sukcesu: ADSUM – przez petycję do uchwały o inicjatywie lokalnej

Nieformalną grupę ADSUM (łac. być obecnym, współdziałać) zawiązały mieszkanki niewielkiej wsi Chomiąża (woj. dolnośląskie). Do naszej akcji dołączyły w 2016 roku, za cel stawiając sobie wprowadzenie w gminie uchwały o inicjatywie lokalnej. Zrealizowały także inny cel - wyremontowanie świetlicy wiejskiej i stworzenie w niej miejsca zabaw dla małych dzieci.

Aby przekonać władze lokalne najpierw do przyjęcia koniecznej uchwały o inicjatywie lokalnej, a następnie do pomysłu stworzenia Klubu Maluszka, członkinie grupy spotykały się i rozmawiały z wójtem, radnymi i sołtysem. Sposobem na przyspieszenie prac nad uchwałą okazała się złożona do urzędu petycja – prace ruszyły zaraz po publikacji petycji na stronie. W sprawnym opracowaniu projektu i przyjęciu uchwały udział miało zaangażowanie członkiń grupy ADSUM oraz pomoc koordynatorki z ramienia Fundacji Batorego. W międzyczasie członkinie grupy zainteresowały swoimi działaniami także innych mieszkańców i mieszkanki gminy – organizowane przez nie zajęcia – warsztaty na temat zdrowego żywienia lub o roli babci i dziadka, cieszyły się dużym powodzeniem i zostały pozytywnie ocenione przez ich uczestniczki i uczestników. W maju ADSUM organizuje dla mieszkańców otwarte spotkanie na temat inicjatywy lokalnej ze specjalistką z akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Choć władze lokalne początkowo działały nieco opieszale, mimo deklarowanej od początku przychylności dla pomysłu stworzenia klubu maluszka, ostatecznie w modelowy wręcz sposób wprowadziły uchwałę o inicjatywie. Choć większość poprawek do projektu uchwały zgłoszonych w trakcie obowiązkowych konsultacji społecznych, nie została przyjęta, to w BIP ukazało się zestawienie uwag i uzasadnienie ich odrzucenia. Na swojej stronie urząd poinformował mieszkańców o wynikach zgłoszonej przez ADSUM petycji, oraz wydzielił specjalną zakładkę dotyczącą konsultacji. Rodzi to nadzieję na przyszłą realizację wielu potrzebnych mieszkańcom inicjatyw lokalnych.

Dzięki sukcesowi, jakim okazało się wprowadzenie uchwały, mieszkańcy gminy, którzy wcześniej nie angażowali się we wspólne działania, zaczęli interesować się kwestiami związanymi z inicjatywą lokalną. Stała się choćby tematem artykułów lokalnych gazetach. Rodzi to nadzieję na przyszłą realizację kolejnych inicjatyw lokalnych.