Pomiń menu

Historia sukcesu: Aktywny Natolin – wszędzie dobrze, ale w sąsiedztwie najlepiej, zwłaszcza takim, które jest Super Samorządem!

Grupa Aktywny Natolin z Natolina (woj. łódzkie) za pomocą inicjatywy lokalnej integruje mieszkańców i pobudza ich do aktywności w życiu lokalnym.

Ponieważ realizacja inicjatyw lokalnych wymaga wdrożenia w gminie uchwały o inicjatywie, właśnie to grupa postawiła sobie za cel w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Podczas bezpośrednich spotkań grupa przekonywała do tej idei przedstawicieli władz lokalnych – wójta i przewodniczącą gminy, prezentowała narzędzie inicjatywy także podczas posiedzeń komisji rady. Szczególnie istotne okazało się posiedzenie dotyczące finansów, podczas którego zadecydowano o przygotowaniu projektu uchwały. Mieszkańcy o narzędziu inicjatywy przeczytać mogli w artykule zamieszczonym w lokalnej gazecie, materiały promocyjne rozdawane były także podczas zorganizowanego przez grupę Dnia Sąsiada. O skuteczności działań grupy na drodze do wzmocnienia aktywności mieszkańców i mieszkanek świadczy fakt, że choć początkowo w organizację Dnia Sąsiada zaangażowani byli przede wszystkim przedstawiciele i przedstawicielki rady sołeckiej i rady gminy, w ostatnich dniach przygotowań do festynu grupa liczyła już 20 członkiń i członków!
Współpracę z władzami, opartą na dyskusji, ocenić trzeba dobrze. Choć niektórzy radni i urzędnicy dopytywali „po co nam inicjatywa lokalna, skoro mamy już fundusz sołecki?”, byli też tacy samorządowcy, którzy od początku wspierali pomysł wprowadzenia uchwały o inicjatywie  – w tym przewodnicząca gminy, jeden z radnych i wójt.  Władze lokalne (wójt i rada gminy) były także otwarte na krytykę i na wprowadzanie zmian w swoim działaniu. Gdy okazało się, że projekt musi być konsultowany przynajmniej z organizacjami pozarządowymi, przygotowano regulamin takich konsultacji. Na etapie przygotowania uchwały uwzględniono zgłoszone do projektu uchwały uwagi członkiń Aktywnego Natolina i koordynatorki Masz Głos, Masz Wybór. Podsumowując – dzięki działaniom Aktywnego Natolina władze gminy wdrażają Zasady dobrej współpracy z mieszkańcami. A my nagrodziliśmy mieszkańców i mieszkanki Natolina nagrodą Super Samorząd 2016!