Pomiń menu

Historia sukcesu: Biblioteka w Barcinie, czyli o budżecie obywatelskim w gazetach, szkołach i na festynach. A na koniec – Super Samorząd 2016

Działaniami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego (Barcin, woj. kujawsko-pomorskie) warto się inspirować. Oprócz upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców gminy, biblioteka prowadzi również działania kulturalne i edukacyjne dla różnych grup mieszkańców. W tym roku Biblioteka uczestniczyła w pracach nad wprowadzeniem w gminie Barcin budżetu obywatelskiego.

Pracownice i pracownicy biblioteki współpracowali z powołanym przez burmistrza Zespołem ds. Budżetu Obywatelskiego oraz prowadzili akcję informacyjno-edukacyjną, kierowaną do różnych grup mieszkańców i wykorzystującą różne kanały informacyjne i narzędzia. W bibliotece zawisła tablica informacyjna poświęcona budżetowi obywatelskiemu, wyłożono publikacje. Odbyły się dwie debaty na temat budżetu z udziałem specjalisty z programu Masz Głos, Masz Wybór. Przeprowadzono lekcje na temat procedury składania wniosków i głosowania dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Przez cały rok w lokalnych mediach – prasie, radiu i na portalach internetowych ukazywały się artykuły na temat budżetu i wywiady z pracownikami biblioteki. Budżet promowano przy okazji wydarzeń i spotkań, w tym podczas miejskiego festynu. Biblioteka wyszła także z działaniami poza samą bibliotekę, a nawet poza Barcin – utworzyła dwie dodatkowe przestrzenie na przeprowadzenie konsultacji i prezentację wniosków, jedną w Barcinie, drugą w filii biblioteki w pobliskim Piechcinie.

Dla powodzenia akcji ważne było wsparcie ze strony lokalnych władz – burmistrza, zastępy burmistrza, przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, radnych gminy, sołtysa Piechcina. Biblioteka współpracowała także z okolicznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, od Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej po Klub Żeglarski „Neptun”. W efekcie, dzięki działaniom biblioteki i otwartości samorządowców władze miasta podjęły decyzję o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego, choć na terenie gminy działał już fundusz sołecki.

Przykład gminy Barcin pokazuje, że gdy w małych gminach w odpowiedni sposób podejdzie się do angażowania mieszkańców w procesy współdecydowania o swoim miejscu, to  przy niewielkich nakładach na promocję i edukację można  zrealizować proces BO tak, że jego efekt końcowy budzi duże zadowolenie. Ostatecznie w ramach budżetu obywatelskiego w Barcinie wpłynęły 22 wnioski, a w głosowaniu udział wzięło ponad 22% uprawnionych do głosowania, co jest dobrym wynikiem w skali regionu, a nawet kraju. Tak dobry wynik nagrodziliśmy nagrodą Super Samorząd 2016!