Pomiń menu

Historia sukcesu portalu Twój Głos Informacje: radni nie powinni tylko myśleć o mieszkańcach, lecz z mieszkańcami

Coraz częściej mówi się o tym, że decyzje dotyczące miejscowości czy gmin władze podejmować powinny wspólnie z mieszkańcami. Ale jak do tego doprowadzić, gdy z radnymi czasem ciężko nawet sie spotkać, a co dopiero rzeczowo porozmawiać? Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że władze da się przekonać do kontaktu z mieszkańcami. Jednym z przykładów są sukcesu portalu Twój Głos Informacje ze Świebodzina (woj. lubuskie).

Dostępni i niedostępni

Przedstawiciele i przedstawicielki władz, w tym radne i radni bywają różni. W encyklopedii przyrodniczej opis ich podgatunków mógłby brzmieć następująco:

  1. Dostępnik przyjazny –w kontakt z ludźmi wchodzi łatwo i chętnie przez cały okres życia (tak zwanej „kadencji”).
  2. Nieosiągalnik alienowaty – spotykany wyłącznie w przypadającym raz na cztery lata okresie lęgowym (nazywanym „kampanią przedwyborczą”). Po okresie lęgowym wychodzi na powierzchnię wyłącznie w sytuacji zagrożenia. Pod wpływem kontaktu z ludźmi Nieosiągalnik może przekształcić się w Dostępnika, z korzyścią dla całego ekosystemu.

Nie odwołując się do przyrodniczych metafor, z dostępnym radnym mieszkańcy mogą się po prostu spotkać na dyżurze i skontaktować przez telefon lub email. Jest to radny otwarty na dialog i na współpracę z mieszkańcami. Wpływanie na radnych, by stawali się bardziej dostępni dla mieszkańców, było jednym z działań podjętych przez uczestników akcji Masz Głos w 2015/2016 roku.

Twój Głos Informacje zabiera głos

swiebodzin-3Do tego działania energicznie zabrały się między innymi redaktorki portalu Twój Głos Informacje ze Świebodzina w województwie lubuskim – Elżbieta Samsel-Czerniawska i Katarzyna Bubienko. TwójGłos.info jest internetowym czasopismem o profilu społeczno-interwencyjnym, które nie tylko opisuje życie gminy, ale i aktywnie się w nie angażuje. Wśród podejmowanych tematów dominują kwestie związane z partycypacją społeczną i przejrzystością działania urzędów publicznych.

W tym roku zespół redakcji dołączył do akcji Masz Głos po raz pierwszy, ale już wcześniej zajmował się dostępnością urzędów i samorządowców, inspirując się przy tym także naszymi działaniami. Jest to konik zwłaszcza redaktor Katarzyny Bubienko. – Nie może być tak, że z radnymi nie można się skontaktować ani dostać od nich żadnej informacji, że radny mówi „nie odbieram maili, bo kiedyś mi się przez to wirus ściągnął”. – mówi redaktor naczelna  Elżbieta Samsel-Czerniawska.  Wtóruje jej Katarzyna Bubienko – Radny wykonując swoją funkcję, nie powinien tylko myśleć o mieszkańcach, ale z mieszkańcami. Wyposażenie naszych radnych w narzędzia internetowe sprawi, że kontakty ze świebodzinianami będą częstsze i przede wszystkim prostsze. Z korzyścią dla obu stron.

Pytania do mieszkańców, naklejki z cytatami radnych i życzenia dla samorządu

swiebodzin-2Rozpoczynając działanie w ramach naszej akcji zespół Twój Głos Info postanowił po pierwsze dowiedzieć się, co o radnych wiedzą mieszkańcy Świebodzina. W kwietniu w formie sondy ulicznej mieszkańcy zapytani zostali między innymi o to, czy kontaktują sie z radnymi (sondę odsłuchać można tutaj). Podczas czerwcowego festynu redaktor Katarzyna Bubienko rozdała z kolei mieszkańcom ankiety „Przychodzi mieszkaniec do radnego”, w których zapytała między innymi o to, czy znają nazwiska radnych, czy mają potrzebę się z nimi kontaktować i jaką formę kontaktu uważają za najlepszą (artykuł opisujący wyniki ankiety przeczytać można tutaj).

Ułatwieniu mieszkańcom kontaktu z radnymi służyć ma zebranie adresów email radnych i opublikowanie ich w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Redakcja z sukcesem wystąpiła więc do burmistrza Świebodzina z wnioskiem o uzupełnienie BIP o adresy radnych – służbowe skrzynki, założone przez informatyków urzędu.  Opublikowała także na własnej stronie te adresy email, które już wcześniej znalazły się na różnych stronach internetowych. Dzięki Twój Głos Informacje od czerwca 2015 w BIP publikowane są też protokoły z sesji rady miasta.

Kolejna akcja Twój Głos Informacje przybliża z kolei mieszkańcom poglądy radnych. Redaktorki portalu na bieżąco opisują działania samorządowców w kolejnych artykułach, uczestniczą też w sesjach rady. Ciekawym pomysłem jest wymyślony przez nie comiesięczny konkurs „Ulep radnego”. – Jesteśmy na każdej komisji rady, nagrywamy ich przebieg i odsłuchujemy. Wyławiamy wypowiedzi radnych, nie te śmieszne, lecz dobre pomysły, głosy rozsądku. – mówi redaktor Samsel-Czerniawska – Sympatycy strony „Twój Głos Info” na Facebooku spośród wytypowanych przez nas cytatów z danego miesiąca wybierają jeden. Wybrane wypowiedzi umieszczane są na naklejkach, które jako rodzaj nagrody wręczane są radnym na miejskich piknikach i na sesjach rady.

swiebodzinWychodząc z założenia, że dla budowania kontaktów ważne są nie tylko maile i telefony, ale i mniej formalny kontakt, redakcja Twój Głos Informacje stworzyła okazję do spotkania mieszkańców i radnych podczas Święta Samorządu. Na mieszkańców czekały publikacje na tematy obywatelskie, gry, słodkości, można było także porozmawiać z samorządowcami oraz wypisać życzenia dla samorządu z okazji 25-lecia pierwszych po transformacji wyborów samorządowych.

… to nie koniec!

W roku 2015/2016 portal aktywnie zajmował się w ramach akcji Masz Głos także dwoma innymi działaniami – ulepszeniem budżetu obywatelskiego (co zaowocowało zmianami w uchwale o BO) i lobbowaniem za wprowadzeniem uchwały o inicjatywie lokalnej (z sukcesem – uchwała została wprowadzona). Aktywność redakcji nagrodziliśmy wyróżnieniem towarzyszącym nagrodom Super Samorząd 2016! Już teraz redakcja portalu ma mnóstwo pomysłów na kolejne działania. – Planów dużo, czasu mało, ale energia jest – zapowiadają redaktorki.