Pomiń menu

Historia sukcesu: Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza obywateli na trybunę

Nadmorską gminę Mielno (woj. zachodniopomorskie) wiele osób zna zapewne jako wakacyjne miejsce wypoczynku. To właśnie tutaj na co dzień działa Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego, uczestniczące w akcji Masz Głos, Masz Wybór od 2012 roku. PZCR już dwukrotnie, w 2014 i 2015 roku, uhonorowane zostało wyróżnieniem przyznawanym na zakończenie akcji. W 2016 roku nominowane zostało do Nagrody Super Samorządu.

Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego zajmuje się rozwojem, aktywizacją i edukacją obywatelską, prowadzi również działania z zakresu kultury, sportu oraz ekologii. Swoje działania skupia również na polepszeniu komunikacji między władzami samorządowymi a mieszkańcami. W tym roku PCRS w ramach akcji przystąpiło do działania Dostępni radni. Dzięki współpracy z lokalną gazetą – miesięcznikiem Obserwator Regionalny, w jej wersji papierowej i internetowej ukazał się cykl artykułów przybliżający mieszkańcom ich prawa. Przede wszystkim działacze i działaczki PCRS postawili jednak na umożliwienie mieszkańcom nawiązywania kontaktu z radnymi oraz wyrażania swoich opinii, zarówno w kontakcie jeden na jeden, jak publicznie. Centrum stworzyło stronę https://rozmowaogminie.wordpress.com/ służącą miedzy innymi komentowaniu na bieżąco spraw związanych z życiem gminy. Na stronie podane są też adresy email do radnych. Podobnym celom służy również strona na Facebooku: https://www.facebook.com/maszglosmaszwybormielno2014/. Najciekawszym sukcesem PCRS jest jednak przekonanie władz gminy do utworzenia tak zwanej Trybuny Obywatelskiej, czyli dedykowanej mieszkańcom przestrzeni podczas sesji rady, gdy każdy może zabrać głos w sprawach gminy.

Poza tymi działaniami Centrum zorganizowało także festyn z okazji 25 lat Samorządności, który stał się okazją do bezpośredniego spotkania radnych z mieszkańcami –podczas festynu radni dyżurowali w „plenerowym biurze rady”. Aktywnie włączając się w życie gminy, Centrum brało też udział w konsultacjach społecznych,  zainicjowało powołanie gminnej rady działalności pożytku publicznego oraz młodzieżowej rady gminy.