Pomiń menu

Historia sukcesu: Rower jest wielce OK , czyli Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” wytycza szlaki

„Rower jest wielce Ok, rower to jest świat”- z tymi słowami piosenki Lecha Janerki zgodzi się z pewnością wiele z nas. Znajdą się wśród nich także mieszkanki i mieszkańcy wsi Wójtowo, którzy w ramach akcji Masz Głos we współpracy z przedstawicielami władz lokalnych wytyczyli w swojej okolicy szlaki rowerowe, piesze, do biegania i narciarstwa biegowego.

  • Daleko od szosy

2015-04-27Pomysł na wytyczenie szlaków turystycznych w okolicy warmińsko-mazurskiej wsi Wójtowo zrodził się w 2013 roku. Inicjatorzy i inicjatorki przedsięwzięcia, skupieni w Stowarzyszeniu „Wspólne Wójtowo” dostrzegli, że mieszkańcy i mieszkanki okolicy często uprawiają sport i spędzają czas na świeżym powietrzu, lecz miejscem ich aktywności są pobliskie szosy. Postanowili poprzez wytyczenie szlaków zachęcić swoich sąsiadów i sąsiadki do eksplorowania leśnych ścieżek, a jednocześnie, poprzez oznaczenie ciekawych miejsc wypromować okolicę i przyciągnąć turystów. Aby uzyskać wsparcie w realizacji planu stowarzyszenie w maju 2013 roku dołączyło do akcji Masz Głos.

  • W tandemie z mieszkańcami

Szybko okazało się, że pomysł wytyczenia szlaków turystycznych był strzałem w dziesiątkę. Pierwszy sukces nadszedł już na samym początku. Gdy podczas akcji sadzenia drzew w okalających Wójtowo lasach Stowarzyszenie wystąpiło z ustną prośbą do nadleśnictwa o wyznaczenie terenów pod szlak, nadleśnictwo od razu zaaprobowało pomysł i zgodziło się  na poprowadzenie trasy drogami pożarowymi.

4_potyczki_093-1024x683Kolejnym krokiem było nawiązanie współpracy z innymi mieszkańcami i mieszkankami oraz z władzami lokalnymi. Społeczność i władze poparły pomysł równie szybko jak nadleśnictwo. Mieszkańców informowano i przekonywano w bezpośrednich rozmowach i podczas dwóch otwartych spotkań. Inicjatywę promowano też poprzez lokalne media (gazety, Radio Olsztyn, portale internetowe), strony internetowe stowarzyszenia i sołectwa oraz ich profile na portalach społecznościowych, ogłoszenia w parafii i przez plakaty i ulotki rozdawane podczas lokalnych festynów. W efekcie tych wysiłków ankieta dotycząca wytyczenia szlaków rozdawana podczas lokalnych festynów i turniejów sportowych spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Do grupy roboczej zgłosiło się aż 35 osób, a 8 wolontariuszy i wolontariuszek zadeklarowało pomoc przy wytyczaniu szlaku.

wójtowo 039Nie czekając na efekt działań, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” zaczęło organizować wycieczki i rajdy rowerowe trasami przyszłych szlaków. Opis tras zamieściło w internecie oraz w wydrukowanym folderze. Na takie wyprawy Stowarzyszenie regularnie zaprasza mieszkańców i mieszkanki okolic Wójtowa aż do dzisiaj, a oni chętnie biorą w nich udział.

Współpraca z mieszkańcami objęła także kontakty z innymi organizacjami pozarządowymi. Trasę szlaku planowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo. Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa  „Razem dla wszystkich” z Jabłonki podzieliło się doświadczeniem nabytym podczas wytyczania szlaków turystycznych w swojej okolicy. Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia od początku służyła dobrymi radami, a w momencie krytycznym wsparła pozyskiwanie środków.

  • Władze wspierające mieszkańców – Wójtowo sięga po Super Samorząd!

wójtowowójtowo-021Historia sukcesu mieszkańców i mieszkanek Wójtowa przeczy stereotypom o władzach lokalnych nieprzychylnych inicjatywom społecznym. Ważną postacią w działaniach wokół szlaku był Sołtys Wójtowa Adam Perczyński, który razem z członkiniami i członkami Stowarzyszenia przemierzał ścieżki i wybierał trasy szlaków. Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski poparł pomysł już podczas pierwszego spotkania w maju 2013 roku i obiecał pomóc przy uzyskiwaniu pozwoleń, znakowaniu szlaku oraz w kontaktach z innymi przedstawicielami władz i urzędnikami. Inni samorządowcy zaangażowali się równie szybko, do inicjatywy dołączały kolejne gminy – poza Barczewem także Dywity, Purda i Olsztyn. Efektem tych działań było podpisanie w Olsztyńskim Ratuszu porozumienia o współpracy wszystkich stron.

mapka_rajduW pierwszym roku działania odbyło się 5 spotkań z władzami oraz kilka wizji lokalnych. Nad szlakiem pracowało łącznie 15 urzędników i przedstawicieli władz, w tym Radni i Radne gminni i powiatowi, Sołtysi, Wójtowie, Wiceprezydent Olsztyna, przedstawiciel ds. środków unijnych, oficer rowerowy miasta Olsztyn oraz przedstawiciele Lasów m. Olsztyn i Nadleśnictwa Olsztyńskiego. Samorządowcy dokładali do wstępnego pomysłu swoje cegiełki – trasa rozciągała się na kolejne tereny, pojawiły się propozycje urozmaicenia szlaków takimi atrakcjami jak tablice informacyjne i altanki oraz oznaczenia na mapkach placów zabaw w centrach wsi jako miejsc odpoczynku. „Tak właśnie powstał pomysł o utworzeniu produktu turystycznego promującego nasze tereny, kulturę, dziedzictwo narodowe, produkty regionalne, Agro-turystykę i inne atrakcje”, wspomina Beata Jakubiak ze Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”.

Rok 2013 mieszkańcy, mieszkanki i władze okolic Wójtowa zakończyli z konkretnymi efektami: opracowano ostateczną koncepcję trasy, rozpoczęto wysiłki na rzecz zgromadzenia środków, ustalono termin szlakowania, podjęto decyzję o opracowaniu broszury informacyjnej dotyczącej szlaków. Ogromnym sukcesem Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” było zainspirowanie społeczności i władz lokalnych do wspólnego działania na rzecz otoczenia. Ukoronowaniem sukcesów oraz nagrodą za aktywność społeczności i władz oraz ich umiejętność współpracy był przyznany w ramach akcji Masz Głos tytuł Super Samorząd 2013.

  • Wójtowo jedzie dalej!

plakat_rajdGmina Barczew potwierdza, że słusznie otrzymała tytuł Super Samorządu. Choć początkowo wstrzymana została przez brak aktywności pozostałych gmin, społeczność i władze zdecydowały się na podjęcie działań na terenie własnej gminy. Do 2016 roku udało się zebrać środki (zwłaszcza dzięki zaangażowaniu Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia), szlakarz zakończył oznaczanie trasy, obecnie (początek 2017 roku) trwa ostateczne potwierdzanie przynależności gruntów, przez które przebiega szlak, i przygotowywanie ulotki z mapką. Stowarzyszenie ani na moment nie zaprzestało też organizowania wycieczek.

P1220865Nagroda Super Samorząd zmobilizowała lokalnych aktywistów i aktywistki do dalszych działań. W styczniu 2015 roku w ramach akcji Masz Głos, Sołtys Wójtowa oraz  Stowarzyszenie doprowadziło do przekazania terenu należącego do Lasów Państwowych na boisko dla mieszkańców i mieszkanek okolic Wójtowa.  W ramach współpracy  z wydziałem Architektury i Krajobrazu przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, po konsultacjach z mieszkańcami i mieszkankami powstał projekt zagospodarowania terenu. Przy boisku stanie między innymi wiata oraz stojaki rowerowe – będzie to miejsce odpoczynku na trasie szlaku. W 2016 roku Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Estetyczne Wójtowo na kwiatowo”, poprawiający wizerunek sołectwa. Tegorocznym celem stowarzyszenia w ramach akcji Masz Głos jest z kolei pozyskanie funduszy na budowę wiejskiej świetlicy w Wójtowie. Już teraz udało się osiągnąć pierwszy sukces – pod koniec 2016 roku władze zakupiły działkę pod jej budowę. Równolegle z działaniami skupionymi wokół wspólnej przestrzeni Stowarzyszenie w ramach akcji Masz Głos przeprowadziło także w 2014 roku kampanię zachęcającą do udziału w wyborach samorządowych.

wójtowo 060Niestety w przeciwieństwie do gminy Barczew pozostałe gminy zaangażowane w inicjatywę znakowania szlaków straciły początkowy rozpęd i po trzech latach od podpisania porozumienia wciąż nie rozpoczęły prac. „Mamy nadzieję, że gdy dokończymy znakowanie szlaków w Barczewie, inne gminy zawstydzą się i wrócą do aktywnego działania” – mówi Beata Jakubiak. Podkreśla, że władze gmin Dywity, Purda i Olsztyn nigdy nie wycofały się z deklarowanego poparcia dla inicjatywy, a hamulcem projektu jest raczej zbyt duży „apetyt” tych władz – miały tak dużo pomysłów na rozciągnięcie i urozmaicenie szlaków, że nie udało im się znaleźć zasobów na ich utworzenie. Aktywiści i aktywistki, zwłaszcza ze stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” i z Lokalnej Grupy Działania Warmia Południowa, wciąż organizują regularne spotkania z władzami okolicznych gmin, mające doprowadzić do wytyczenia szlaków wykraczających poza gminę  Barczewo. „Nie sposób pominąć faktu, iż Super Samorząd bardzo silnie zainspirował inne samorządy do działań bliźniaczo podobnych z założeniami Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” – jest to tak zwane powielanie dobrych praktyk”, opowiada Beata Jakubiak.

 Trzymamy kciuki za dalszą aktywność i za powodzenie wszelkich działań!

beata jakubiak>> 3 pytania do…

Odpowiada: Beata Jakubiak, prezeska Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”, od wielu lat uczestniczącego w akcji Masz Głos Masz Wybór, laureata nagrody Super Samorząd 2013.

1. Co najbardziej lubi Pani w swoim miejscu zamieszkania?

Z Wójtowem powiązana jestem pośrednio od kilkudziesięciu lat, na miejsce zamieszkania wybraliśmy je 18 lat temu, a mieszkam tu od 16 lat. Bardzo podoba mi się lokalizacja naszej miejscowość, bliskość do miasta stołecznego Olsztyna w którym pracuję. Położenie jej wśród pól i lasów dodaje temu miejscu uroku. Uwielbiam poznawać wędrując lub jeżdżąc na rowerze okolice naszej miejscowości.  Jest dla mnie oazą spokoju, czuję się tu bezpiecznie i lubię tu odpoczywać po powrocie z pracy. Lubię działać na rzecz rozwoju naszego sołectwa a także na rzecz rozwoju naszego społeczeństwa.  Mam sąsiadów z którymi lubię współpracować i spędzać wolny czas.

2. Jak Pani sądzi, co jest potrzebne, by ludziom w Pani miejscowości żyło się lepiej?

Chciałabym, by ludzie utożsamiali się z tym terenem, by dbali o to wspólne dobro, jakim jest nasze Wójtowo. Problemem jest to, iż wiele osób traktuje Wójtowo jako sypialnię i nie interesuje ich rozwój wsi jako całość.  Marzy mi się świetlica, żebyśmy mieli miejsce spotkań, obecnie spotykamy się po domach lub zakładach produkcyjnych. Gdybyśmy mieli takie nasze miejsce, które w planach nazwaliśmy „Pałacem Kultury” moglibyśmy jeszcze więcej  działać, stworzyć koła zainteresowań przeprowadzać warsztaty, rozwijać naszą miejscowość, a nie zasypiać na zimę zimowym snem. Na szczęście gmina pod koniec roku już kupiła teren pod budowę i widzimy światełko w tunelu, że kiedyś (oby jak najszybciej) taki budynek powstanie .

3. Jaka jest Pani ulubiona książka?

Lubię przewodniki „Ruszaj w Polskę”, napisane przez osoby, które same zwiedzały opisywane miejsca. Czytam też książki o historii naszego regionu, napisane przez ludzi stąd z Warmii. Autentyczne historie i życiorysy mieszkańców.