Pomiń menu

Historia sukcesu: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG regulamin budżetu obywatelskiego wypracowało poza gabinetem- to właśnie Super Samorząd 2016!

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG ze Zgierza (woj. łódzkie) zajmuje się edukacją obywatelską, aktywizacją mieszkańców oraz działaniami pro-równościowymi. W ramach tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór Stowarzyszenie realizowało działanie Budżet obywatelski.

Członkowie i członkinie Stowarzyszenia uczestniczyli w pracach nad regulaminem pierwszej edycji budżetu obywatelskiego oraz prowadzili akcję informacyjno-edukacyjną zarówno wśród mieszkańców, jak urzędników. Sukcesem Stowarzyszenia było przekonanie prezydenta miasta do powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, co udało się dzięki wsparciu jednego z radnych. We współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i radami osiedli stowarzyszenie zorganizowało cykl warsztatów na temat budżetu obywatelskiego, w ramach których członkowie organizacji uczyli m.in. składania wniosków. Stowarzyszenie zorganizowało także Rynek Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, podczas którego autorzy i autorki projektów prezentowali swoje propozycje. Po zakończeniu procesu głosowania na zgłoszone projekty, członkowie i członkinie Stowarzyszenia wspólnie z władzami miasta rozpoczęli jego ewaluację. Na stronie urzędu miasta znalazła się przygotowana przez nich ankieta dla mieszkańców. Zorganizowali spotkanie ze specjalistą ds. budżetu obywatelskiego z Fundacji Batorego, w którym udział wzięli przedstawiciele władz, a także otwarte spotkanie na temat budżetu dla organizacji pozarządowych i mieszkańców. Przygotowując grunt pod kolejną edycję budżetu obywatelskiego przeprowadzili cykl spotkań dla uczniów, udało się również zarysować wstępną „mapę potrzeb” i „miejsca wymagające poprawy”. Kontynuacją spotkań będą warsztaty prowadzone już na etapie składania wniosków do drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Obecnie stowarzyszenie nadal uczestniczy w pracach zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, przygotowywało między innymi regulamin drugiej edycji budżetu.
W efekcie działań stowarzyszenia miasto wyodrębniło na budżet obywatelski aż 0,5 mln zł, mimo niebyt dobrej kondycji finansowej.  Budżet obywatelski okazał się dużym sukcesem (ponad 100 złożonych wniosków i 5,5 tys. głosujących), a same zasady były proste i nastawione na mieszkańców. Uczestnikom Akcji udało się  przekonać władze, że regulamin budżetu obywatelskiego nie musi być tworzony „w gabinecie”, lecz wypracowywany podczas otwartego spotkania międzysektorowego zespołu, z udziałem organizacji społecznych i mieszkańców. Docenić trzeba zwłaszcza zaangażowanie zastępcy prezydenta miasta, asystenta prezydenta oraz zastępczyni naczelnika wydziału spraw społecznych.

Sukcesy mieszkańców i mieszkanek Barcina wyszły poza Barcin – za swoje wysiłki otrzymali nagrodę Super Samorząd 2016!