Pomiń menu

Historia sukcesu: Stowarzyszenie Reta pokazuje, że Mikołów jest Twój

Stowarzyszenie Reta, zajmujące się integracją mieszkańców dzielnicy Reta w Mikołowie (woj. śląskie), podczas tegorocznej edycji akcji skupiło się na dwóch działaniach:  na pracach w zespole ds. budżetu obywatelskiego oraz na wzmacnianiu współpracy radnych z mieszkańcami.

W ramach działania Dostępni radni stowarzyszenie postanowiło przybliżyć sylwetki i informacje o radnych mieszkańcom, wykorzystując do tego lokalne media. W powiatowej gazecie członkowie stowarzyszenia publikowali wywiady z radnymi i artykuły na temat akcji, zachęcające mieszkańców do kontaktowania się z radnymi oraz informujące na przykład o ich terminach dyżurów i adresach mailowych. Ukazało się między innymi podsumowanie ankiet, przygotowanych przez stowarzyszenie i przekazanych radnym. Członkowie stowarzyszenia regularnie uczestniczyli w posiedzeniach komisji rady miasta, a informacje o pracy radnych zamieszczali na profilu na Facebooku (FB: Mikołów Obywatelski). Kolportując materiały akcji Masz Głos, Masz Wybór, stowarzyszenie przekonywało też mieszkańców, że mają prawo domagać się, by ich głos został wysłuchany, a radnych uczyło, jak mogą współpracować z mieszkańcami.

Aby jeszcze lepiej dotrzeć do społeczności, stowarzyszenie przygotowało przystosowaną do lokalnych warunków wersję Karty Praw Mieszkańca, zatytułowaną „Mikołów jest Twój”, którą wyłożono w budynkach urzędu miasta i starostwa powiatowego oraz w bibliotece, domu kultury,  na poczcie i w liceach, oraz wkładano bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców dzielnicy Reta. Dla radnych i pracowników urzędu miasta stowarzyszenie zorganizowało szkolenie na temat dostępu do informacji publicznej. Wykorzystało też okazję, jaką były przeprowadzone w Mikołowie wybory uzupełniające do rady miasta. Zadało kandydatom  pytania między innymi o planowane dyżury po wyborze na radnego i o ich stosunek do nagrywania i upubliczniania obrad radnych na sesjach i komisjach oraz do ewidencjonowania głosowań radnych, dzięki czemu nie tylko przybliżyło mieszkańcom poglądy kandydatów, ale i zwróciło uwagę przyszłych radnych na te kwestie.

Działania stowarzyszenia doprowadziły do zmian w funkcjonowaniu rady miasta i urzędu miasta –  na tablicy informacyjnej przed biurem rady miasta pojawiła się informacja o możliwości indywidualnego umówienia spotkania z radnym, urząd miasta zaczął z kolei zamieszczać w BIP interpelacje radnych wraz z odpowiedziami, projekty uchwał i inne sprawy kierowane na posiedzenia komisji rady miejskiej, a także protokoły z posiedzeń komisji rady miejskiej. Dzięki działaniom stowarzyszenia wprowadzona została też w gminie inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.