Pomiń menu

Jak było w Falentach? Podsumowanie

Jak było w Falentach? Podsumowanie

Od kilku lat rokrocznie odbywa się ogólnopolski zjazd uczestników akcji Masz Głos w Falentach pod Warszawą. To spotkanie jest czymś więcej niż tradycją akcji.

Co o Falentach mówią sami uczestnicy akcji Masz Głos? Co myślą, mówiąc „Falenty”? „Znajome twarze”, „jeszcze więcej energii do działania”, „kiedy kolejne szkolenie?”,  „przestrzeń możliwości do działania”, „ludzie, tematy, pomysły, inspiracje, wskazówki, rozwiązania, wspólny czas… Jesteście SUPER! Jesteśmy SUPER ☺” .

Ludzie

W trzydniowym zjeździe w Falentach uczestniczyło łącznie 150 osób: uczestnicy akcji Masz Głos, zaproszeni goście, koordynatorzy i organizatorzy. Maszgłosowcy przyjechali z całej Polski  – z każdego województwa. Najliczniejszą reprezentację miał region zachodnio-północny (zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie). Najmłodszym uczestnikiem był dwunastolatek, a aż dziesięciu uczestników reprezentowało pokolenie młodzieży. Z roku na roku rośnie udział młodych w akcji Masz Głos, co cieszy, bo świadczy o ich coraz większym zaangażowaniu w aktywność lokalną. Międzypokoleniowość w akcji Masz Głos doceniają również sami uczestnicy, którzy w podsumowaniu zjazdu w Falentach podkreślali wartość rozmów z młodzieżą: „młode osoby są z pasją i inspirują”, imponuje „ich dojrzałość społeczna”.

Falenty znaczy wspólnie

W większości uczestnikami tegorocznego zjazdu byli przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych, które działają w ramach akcji Masz Głos po raz pierwszy. W zjeździe chodziło właśnie o to, abyśmy poznali się i wspólnie zrealizowali intensywny program szkoleniowy. Ale Falenty to też wymiana doświadczeń. Dlatego wśród uczestników byli reprezentanci organizacji aktywnych już we wcześniejszych edycjach Masz Głos, m.in.: Fundacja Akceptacja, Stowarzyszenie „Projekt Radomir”, Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa, Forum Sołtysów Gromada, Dolina Kacanki, Fundacja Zustricz. Ich obecność była ważna i inspirująca dla nowych uczestników, bo trudno przecenić możliwość bezpośredniej rozmowy z ludźmi, który działają w podobnych obszarach, choć czasem na drugim krańcu Polski i na innym etapie zaawansowania. Dlatego Falenty to dla uczestników, jak sami mówią: „po prostu ludzie”, „otwarci ludzie”, „empatia uczestników”, „atmosfera”, „różnorodność osób”, „nocne rozmowy”, „znajomi”, „uśmiechy uczestników”, „aktywność i entuzjazm innych”.

Różnica tworzy działanie

Tegoroczny zjazd odbywał się pod hasłem: „Falenty: nauka – inspiracja – wymiana”,  a otworzyła go debata „Nie jesteśmy podzieleni na pół. Wiele nas łączy.” Zaproszeni eksperci oraz uczestnicy akcji Masz Głos rozmawiali na temat twórczego potencjału różnic w społeczeństwie, na bazie których mogą wyrastać rozmaite inicjatywy lokalne. Dowodów takich działań dostarczyli zaproszeni goście: Mikołaj Cześnik, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, Anna Dąbrowska ze Stowarzyszenia Homo Faber, Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Wojciech Iwanowski z wrocławskiej Fundacji Obserwatorium Społeczne. Debatę prowadził Grzegorz Markowski. Jeden z uczestników powiedział po debacie: „Doceniłem różnorodność, różnice”.

 

 

 

 

Dyskusja o różnicach została zapisana w szczególny sposób – w postaci mapy graficznej, którą na trzech metrach arkusza wykonywał w trakcie spotkania Jakub Oniszczuk.

 

 

 

 

 

Słowem twórczy

Po dyskusji uczestnicy zjazdu zmierzyli się z kreatywnością. Okazją ku temu były warsztaty pisania sloganów plakatowych, które przeprowadziła Emilia Skiba z  Loesje, organizacji znanej z tworzenia haseł na plakaty i murale. Zajęcia były dla uczestników akcji Masz Głos okazją do przekonania się, jak bardzo plastyczną materią jest słowo i jak można wykorzystać je do budowania komunikacji ze społecznością lokalną. Przez trzy dni uczestnikom zjazdu towarzyszyły porozklejane gdzieniegdzie w ośrodku szkoleniowym plakaty Loesje z hasłami: „Energia społeczna / Biopaliwo do zmian”, „Kto decyduje / Co jest niemożliwe”, „Nie spoczywaj / Na lajkach”, „Pierwszy krok / Rzadko bywa do tyłu”.

Wiedza

Sobota upłynęła w Falentach pod hasłem szkoleń. Każdy uczestnik mógł wybrać dwa dowolne warsztaty z szerokiej oferty. Dariusz Kraszewski prowadził zajęcia, jak w ogóle zacząć działać w swojej gminie, Grzegorz Wójkowski o tym, jak robić diagnozę potrzeb społeczności lokalnej i w jakim celu. Część szkoleń była ukierunkowana na pracę z określonymi grupami społecznymi: z seniorami (prowadzenie – Martyna Studzińska), z osobami z niepełnosprawnościami (Piotr Skrzypczak), o niewidocznych mieszkańcach (Anna Dąbrowska). Dwa warsztaty miały w temacie komunikację: wystąpienia publiczne (Magdalena Tchórznicka) i social media (Marcin Żukowski). Popularnym obszarem działań uczestników tej edycji akcji Masz Głos jest przyroda, dlatego wśród szkoleń w Falentach były także warsztaty o drzewach i sposobach ich ochrony (Adam Bohdan). Uczestnicy podkreślają, że plan warsztatów był intensywny, ale niezwykle pomocny budowaniu różnych kompetencji. Ze szkoleń wynieśli m.in. umiejętność formułowania celów swojego działania, planowania, budowania strategii, prowadzenia warsztatów w sposób interaktywny, aktywizacji seniorów.

Wieczór filmowy

Intensywną szkoleniowo sobotę zakończyła projekcja filmu „Pokot”, do którego wprowadził krytyk filmowy Łukasz Maciejewski w rozmowie z reżyserką Kasią Adamik. Uczestnicy zjazdu przyjęli tak znakomitych gości gromkimi brawami, a po oficjalnej rozmowie trwały jeszcze rozmowy z reżyserką w kuluarach. Z zainteresowaniem wymieniała uwagi na temat aktywności lokalnej i tego, w jaki sposób film może pomagać w rozładowywaniu napięć społecznych.

Niedziela na wyspie

Zjazd w Falentach zakończyło podsumowanie tego trzydniowego spotkania w nietypowy sposób. Zamiast tradycyjnej ankiety ewaluacyjnej koordynatorki akcji Masz Głos z Fundacji SocLab – Katarzyna Sztop-Rutkowska i Agnieszka Maszkowska, „zabrały” uczestników w podróż na… wyspy. Przygotowały sześć ogromnych kart papieru zatytułowanych np. „wyspa dobrej zabawy”, a zadaniem uczestników był zdecydować, na której wyspie (karcie) spędzili najwięcej czasu w Falentach. Zebrane opinie przekonały, że zjazd w Falentach to była podróż nie na jedną wyspę, a na cały archipelag: wiedzy, inspiracji, dobrej zabawy – moc doświadczeń i do działania moc!

 

 

 

 

 

Zobacz nagranie z debaty i warsztatów Loesje

Zobacz fotorelację na stronie ngo.pl

Zobacz galerię zdjęć

Program zjazdu w Falentach