Pomiń menu

Zapraszamy na szkolenie do Radomia – „Jak realizować oddolne inicjatywy?”

Zapraszamy na szkolenie realizowane w ramach akcji Masz Głos, które odbędzie się 13 listopada w godzinach 11.00-15.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu ul. Andrzeja Struga 1.

Podczas szkolenia omówimy różne narzędzia służące realizacji oddolnych inicjatyw takie jak inicjatywa lokalna, wnioski do budżetu, inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje społeczne, petycje czy budżet obywatelski. Opowiemy również o roli ciał doradczych i konsultacyjnych takich jak rady seniorów, rady młodzieżowe. Szkolenie ma na celu wymianę doświadczeń oraz zapoznanie uczestników z podstawowymi instrumentami jakie posiadają obywatele oby realizować we współpracy z władzami oddolne inicjatywy obywatelskie. Dowiedz się jak możesz wpływać na życie lokalne w swojej gminie.

Szkolenie poprowadzone zostanie przez Ewę Zielińską i Dariusza Kraszewskiego, koordynatorów akcji Masz Głos.

Program szkolenia

11.00- 11.15 Powitanie i przedstawienie uczestników

11.15 – 13.00 Wnioski, petycje inicjatywa uchwałodawcza, budżet obywatelski

13.00- 13.15 Przerwa kawowa

13.15 – 15.00 Inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne, ciała konsultacyjne i doradcze

Zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7aAuEgPY01cxOwDTm0o7CXvDgCB4sIrWunFmwdwdy0pKOGw/viewform?c=0&w=1

Zapraszamy!