Pomiń menu

Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą?

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dr. Dawida Sześciło na temat zwiększenia udziału obywateli w zarządzaniu gminą. Publikacja zawiera opis form partycypacji i przykłady dobrych praktyk.

Niniejsza analiza to wybór praktyk i metod partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu gminą. Pomija ona narzędzia już szeroko znane i opisane (np. budżet obywatelski, lokalna inicjatywa uchwałodawcza czy tradycyjne konsultacje społeczne).

Obejmuje zarówno instytucjonalne, jak i proceduralne formy udziału mieszkańców w zarządzaniu gminą, w tym ważnymi instytucjami gminnymi. Opis większości narzędzi uzupełniony jest rekomendacjami dotyczącymi postulowanych zmian ustawowych wzmacniających udział obywateli. Niektóre rekomendacje dotyczą natomiast działań, które można podjąć w obowiązującym stanie prawnym, aby uczynić narzędzia partycypacji bardziej skutecznymi. Analiza obejmuje wyłącznie instrumenty, które mają zastosowanie na poziomie gminy oraz tzw. jednostek pomocniczych gminy, czyli sołectw, dzielnic czy osiedli.

 

PDF DO POBRANIA: Jak zwiększyć udział obywateli w zarządzaniu gminą, dr Dawid Sześciło