Pomiń menu

Jakie zmiany w Samorządzie są realne? Deklaracje komitetów wyborczych.

Przedstawiamy podsumowanie odpowiedzi komitetów wyborczych na ankietę dotyczącą zagadnień związanych z przyszłością samorządu terytorialnego, przygotowaną przez koalicję Obywatele w Samorządzie.

Koalicja „Obywatele w samorządzie” przygotowała ankietę, zawierającą 15 pytań dotyczących takich kwestii związanych z samorządem terytorialnym, jak podział administracyjny, podział władzy samorządowej, finanse samorządowe, demokracja bezpośrednia, samorządowe prawo wyborcze, zakres zadań samorządu czy też partycypacji obywatelkskiej w samorządzie. Ankiety zostały wysłane do 7 komitetów wyborczych:  Kukiz15 .Nowoczesna, PIS, PO,  PSL,  Razem, Zjednoczona Lewica. Wszystkie komitety, poza komitetem Kukiz15, przesłały odpowiedzi na poruszone w ankiecie zagadnienia.

 

Zapraszamy do lektury:

Obywatele w samorządzie_odpowiedzi komitetów wyborczych