Pomiń menu

Już wkrótce!

Już wkrótce!

Fundacja im. Stefana Batorego przyznaje Nagrodę Super Samorząd od 2011 roku, a Nagrodę Super Głos od ubiegłego roku. Laureaci zostaną wybrani spośród 180 grup uczestniczących w akcji Masz Głos w 2022 roku.

Super Samorząd to nagroda dla organizacji społecznych i nieformalnych grup mieszkańców oraz władz samorządowych za partnerską współpracę przy realizacji oddolnych inicjatyw poprawiających funkcjonowanie lokalnych społeczności. Jury nagrody: Edwin Bendyk, Olga Gitkiewicz, Jerzy Stępień, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Bartosz Węglarczyk.

Super Głos to nagroda dla organizacji społecznych i nieformalnych grup mieszkańców, które wykazały się wyjątkową konsekwencją działań i umiejętnością szukania niestandardowych rozwiązań oraz mobilizacji mieszkańców. Jury nagrody to przedstawiciele organizacji partnerskich akcji Masz Głos ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenia Homo Faber, Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenia Rozwoju Inspiracje, Fundacji Aktywności Lokalnej.

Kalendarz ogłaszania nominowanych i laureatów

  • 7 lutego ogłoszenie nominowanych do nagrody Super Samorząd i nagrody Super Głos
  • 14 lutego ogłoszenie laureatów nagrody Super Samorząd i nagrody Super Głos
  • 21 lutego uroczystość wręczenia nagród w Warszawie (transmisja na Facebooku: profil akcji Masz Głos, profil Fundacji Batorego i stronie głównej Onet)

Zapraszamy!