Pomiń menu

Klub Samorządowca

Tutaj możecie przeczytać informacje o Klubie Samorządowca, który odbył się 10 października w Senacie.

Współdecydowanie wszystkim się opłaca

10 października, członkowie Klubu Samorządowca, czyli najaktywniejsi wójtowie, burmistrzowie oraz przewodniczący rad miast i gmin dyskutowali o budżecie obywatelskim.

Ten proces, który polega na stałym zapraszaniu mieszańców do współdecydowania o budżetach ich miejscowości, to sposób by zainteresować obywateli pracą samorządów. Tym samym świetnie wpisuje się w ideę akcji Masz Głos, Masz Wybór, w ramach której odbywają się coroczne posiedzenia Klubu Samorządowca.

Celem zainicjowanej przez Fundację Batorego akcji jest by obywatele nie tylko głosowali w wyborach lokalnych, ale także interesowali się tym, co robią wybrane przez nich władze samorządowe. Samorządowcy z kolei zachęcani są do animowania dialogu i współpracy z mieszkańcami.

– Im ludzie będą więcej wiedzieć, tym bardziej będą zaangażowani, w to, co się u nich lokalnie dzieje – mówił na czwartkowym spotkaniu Przemysław Radwan – Röhrenschef ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

Jedną z zalet wprowadzenia budżetu obywatelskiego jest właśnie zwiększenie wiedzy mieszkańców odnośnie finansów, które samorządy mają do swojej dyspozycji. Obecni na spotkaniu samorządowcy często odnosili postulat wprowadzenia budżetów partycypacyjnych, obywatelskich, do już funkcjonujących w wielu gminach wiejskich funduszy sołeckich.

Entuzjastką funduszy sołeckich była wójt gminy Stegna, pani Jolanta Kwiatkowska. – Od początku byłam bardzo za – opowiadała na spotkaniu – ale jak zobaczyłam jak jest na tych zebraniach, które miały decydować o wydatkowaniu środków z funduszu, poziom dyskusji, pomyślałam że zwariowałam. Ludzie kłócili się nie mając pojęcia jakie mechanizmy rządzą planowaniem budżetu. W kolejnych latach jednak mieszkańcy byli coraz lepiej przygotowani, dyskusje stawały się bardziej merytoryczne.

Uczestnicy debaty podkreślali, że budżet partycypacyjny edukuje także samorządowców. – Zapraszając mieszkańców do współdecydowania, władze dzielnicy, które przecież nie są wszechwiedzące, mogą lepiej zrozumieć ich potrzeby, dowiedzieć się jakie są problemy na najniższym poziomie. Korzystanie z podpowiedzi mieszkańców zwyczajnie się radnym opłaca – mówiła Ewa Lieder, radna gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Najwięcej kontrowersji budziła kwestia ewentualnej ustawy o budżecie obywatelskim. Wielu samorządowców, a także obecna na spotkaniu Magdalena Młochowska, podsekretarz stanu w ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, uważa, że obecnie istnieją wystarczające podstawy prawne i nie ma co mnożyć przepisów. Konieczność wprowadzenia dodatkowych regulacji dostrzegał natomiast Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miasta Łodzi. Dariusz Kraszewski ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich podkreślał, że ustawa, podobnie jak ta sprzed trzech lat o funduszach sołeckich, nie zmuszałaby żadnej gminy do wprowadzenia budżetu obywatelskiego, a jedynie zawierałaby gotowy wzorzec, jak taka procedura może przebłagać.

Patronem debaty był marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Oprócz licznych samorządowców wzięli w niej udział senatorowie zaangażowani w parce senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji.