Pomiń menu

Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dr. Dawida Sześciło na temat koncepcji ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyjnych)

Brak ustawowej regulacji budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) powoduje ryzyko, że rozwiązanie to będzie jedynie krótkotrwałym eksperymentem w polskich samorządach. Oznacza również, że między modelami budżetu partycypacyjnego stosowanymi przez poszczególne gminy mogą występować istotne różnice. Tymczasem, konieczne wydaje się zapewnienie przynajmniej podstawowych reguł ogólnych, które gwarantowałyby, że budżet obywatelski stanie się stałym, istotnym elementem zarządzania publicznego w samorządzie lokalnym, a także będzie zapewniał mieszkańcom realny wpływ na wysokość i przeznaczenie wydatków publicznych.

W niniejszej analizie opisano dwa kierunki potencjalnej regulacji budżetów obywatelskich – w ustawie o referendum lokalnym oraz w ustawie o samorządzie gminnym. Nie wyklucza to możliwości ujęcia tej problematyki w ustawie o finansach publicznych czy też w odrębnej ustawie dedykowanej wyłącznie budżetowi partycypacyjnemu, wzorowanej np. na ustawie o funduszu sołeckim. Byłoby to jednak rozwiązanie wpływające negatywnie na spójność systemu prawa samorządowego.

PDF DO POBRANIA: Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), dr Dawid Sześciło, Warszawa 2014