Pomiń menu

Konferencja Obywatele w Samorządzie 28 września

28 września 2015 w godz. 10:00-16:30 w Fundacji im. Stefena Batorego odbyła się konferencja Obywatele w Samorządzie. Wydarzenie przygotowała koalicja 12 organizacji działających na rzecz poprawy jakości demokracji lokalnej.

Reformę administracyjną uważa się za jedną z bardziej udanych, obecny stan samorządów nie jest jednak wolny od wad. Wypadająca w tym roku 25 rocznica reformy i październikowe wybory są doskonałą okazją do dyskusji o problemach samorządności i możliwych zmianach. Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. tematy wzmocnienia pozycji mieszkańców, dostrzeżenia w nich potencjału sprzyjającego rozwojowi gmin i miast, zwiększenia reprezentatywności wybieranych władz oraz rozszerzenia uprawnień radnych np. w sprawach kontroli działań wójta, burmistrza oraz prezydenta. Zaprezentujemy również wyniki ankiet dotyczących istotnych spraw związanych z samorządem lokalnym, które rozesłaliśmydo komitetów wyborczych biorących udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Zapytaliśmy w nich między innymi o to, czy konieczna jest reforma podziału administracyjnego kraju, czy finansowa samodzielność samorządów powinna zostać zwiększona i czy komitety popierają postulat wzmocnienia kontroli rad gminnad działalnością wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Program

godz. 10:00 – 10:15
Powitanie
Joanna Załuska (Fundacja im. Stefana Batorego),
Piotr Szczepański (Fundacja Wspomagania Wsi)

Dlaczego zmiany w samorządzie są potrzebne
Przemysław Radwan-Rohrenschef (Fundacja Szkoła Liderów)

godz. 10:15– 12:00
Sesja I – Jakie wyzwania stoją przed samorządem w Polsce? Czy samorząd w obecnym kształcie może tym wyzwaniom podołać?
Edwin Bendyk (Polityka),
Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie),
Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego)
Moderator: Rafał Górski (Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO)

godz. 12:30 – 14:00
Sesja II – Jakie zmiany w Samorządzie są realne? Przedstawienie wyników ankiety – odpowiedzi Komitetów Wyborczych – Dariusz Kraszewski (Fundacja im. Stefana Batorego)

Dyskusja:
Katarzyna Piekarska (Zjednoczona Lewica – Sojusz Lewicy Demokratycznej),
Ewa Lieder (Nowoczesna),
Marcin Święcicki (Platforma Obywatelska),
Artur Dębski (Polskie Stronnictwo Ludowe)*,
Stanisław Tyszka (Kukiz’15),
Michał Szmytkowski (Razem)
Moderator: Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych)

godz. 15.00-16.30
Tadeusz Ferenc (prezydent Rzeszowa),
Marek Klara (wójt gminy Miejsce Piastowe),
Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński),
Joanna Kusiak (Stowarzyszenie DuoPolis),
Marek Materek (Prezydent Starachowic).
Moderator: Artur Celiński (Res Publica Nowa)

* – do potwierdzenia

Noty biograficzne:

Edwin Bendyk (ur. 1965) – dziennikarz, publicysta. Redaktor „Polityki”. Kierownik Centrum Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Wykładowca w Szkole Nauk Społecznych PAN. W latach 1996–1998 kierował działem Expo i Nowych Mediów wydawnictwa IDG Poland.

Artur Celiński – zastępca redaktora naczelnego „Res Publiki Nowa”, członek redakcji „Magazynu Miasta” i szef zespołu DNA Miasta, politolog. Inicjator i członek Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych działającego przy Narodowym Centrum Kultury. Członek Kongresu Ruchów Miejskich.

Artur Dębski (ur. 1969) – polityk, poseł na sejm VII kadencji. Członek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Tadeusz Ferenc (ur. 1940) – polityk, samorządowiec, od 2002 roku prezydent Rzeszowa. Poseł na Sejm IV kadencji.

Rafał Górski – działacz pozarządowy, od 2004 roku kieruje pozarządowym Instytutem Spraw Obywatelskich (INSPRO), a od 2012 roku jest prezesem zarządu Grupy INSPRO Sp. z o.o.

Marek Klara – samorządowiec, od 2006 roku wójt gminy Miejsce Piastowe. Działacz lokalnych organizacji pozarządowych. Najmłodszy wójt na Podkarpaciu.

Dariusz Kraszewski – Koordynator merytoryczny w programie Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.

Paweł Kubicki – dr, socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, specjalizuje się w badaniu miast. Autor książki Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości (2010) oraz raportu Nowi mieszczanie w nowej Polsce (2011).

Jacek Kucharczyk (ur. 1962) – socjolog, dr, od 2009 roku prezes zarządu fundacji Instytut Spraw Publicznych. Zajmuje się kwestiami demokracji, polityki zagranicznej, a także integracji europejskiej.

Joanna Kusiak – socjolożka specjalizująca się w studiach miejskich i działaczka społeczna. W 2014 roku rzeczniczka Porozumienia Ruchów Miejskich. Autorka „Chasing Warsaw. Socio-Material Dynamics of Urban Change after 1990“ (wraz z Moniką Grubbauer). Na wiosnę 2016 roku ukaże się jej książka „Chaos Warszawa“. Wykłada na warszawskiej ASP.

Ewa Lieder – ekonomistka, przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Współzałożycielka inicjatywy Gdańsk Obywatelski wchodzącej w skład Porozumienia Ruchów Miejskich.

Marek Materek (ur. 1989) – polityk, od 2014 roku prezydent Starachowic. Twórca stowarzyszenia Projekt:Starachowice. Współorganizował Młodzieżową Radę Miasta w Starachowicach.

Rafał Matyja (ur. 1967) – politolog i publicysta, dr. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Współzałożyciel Forum Prawicy Demokratycznej, a następnie Koalicji Republikańskiej, Partii Konserwatywnej i Koalicji Konserwatywnej.

Stanisław Mazur – ekonomista, dr hab., profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji tego uniwersytetu. Od 2009 roku członek Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”.

Katarzyna Piekarska (ur. 1967) – polityczka i prawniczka. Wiceprzewodnicząca SLD. Od 2010 roku radna sejmiku województwa mazowieckiego. W 1997 roku wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. W latach 1993–2007 posłanka na Sejm II, III, IV i V kadencji.

Przemysław Radwan-Rohrenschef – polityk społeczny, prezes Fundacji Szkoła Liderów. Współpracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzy programy edukacyjne z zakresu przywództwa, rozwoju lokalnego i samorządu.

Jerzy Stępień (ur. 1946) – prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W latach 2006–2008 jego prezes. Senator I i II kadencji. W latach 1997–1999 wiceminister spraw wewnętrznych.

Piotr Szczepański (ur. 1951) – działacz społeczny, dyplomata. Prezes zarządu Fundacji Wspomagania Wsi. Działacz Solidarności. W latach 1989–1993 radca Ambasady RP w Waszyngtonie.

Michał Szmytkowski (ur. 1987) – Ratownik medyczny, działacz społeczny, członek Rady Krajowej RAZEM. Radny miasta Gorzowa z ramienia Ludzi dla Miasta.

Marcin Święcicki (ur.1947) – polityk, ekonomista, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, prezydent Warszawy w latach 1994 – 1999, poseł na Sejm.

Stanisław Tyszka – prawnik i doktor nauk humanistycznych, Członek Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej oraz Centrum im. Adama Smitha, Regionalny Reprezentant Ruchu Kukiza.

Joanna Załuska – dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór w Fundacji im. Stefana Batorego. Od 1989 do 1990 roku pracowniczka Komisji Samorządu Terytorialnego w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie. W latach 2001–2007 ekspertka programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Publikowała w „Gazecie Wyborczej”.