Pomiń menu

Laureaci Nagrody Super Samorząd 2012

Laureaci Nagrody Super Samorząd 2012 przyznawanej najskuteczniejszym uczestnikom akcji Masz Głos, Masz Wybór.

  • Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica i władze samorządowe gminy Płużnica

Już od dłuższego czasu wiadomo było, że należy coś zmienić na plaży nad jeziorem w Ostrowie. Zaniedbana i zaśmiecona, nie zachęcała do odwiedzin. A przecież można by tam robić tyle ciekawych rzeczy…! Sprawę w swoje ręce wzięli radni Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. Najpierw posprzątali plażę, a następnie zorganizowali spotkania, podczas których mieszkańcy dyskutowali o tym, co zrobić, by miejsce stało się przyjazne dla wszystkich płużniczan. Pomysły mieszkańców i skuteczne działania Młodzieżowej Rady tak spodobały się współpracującej z Płużnicą niemieckiej gminie Hagen, że jej przedstawiciele obiecali podarować plaży nowy sprzęt sportowy. Wójt gminy doceniając działania Rady zaprosił ją do dalszej, ścisłej współpracy.

Jury Nagrody Super Samorząd 2012 doceniło  nie tylko skuteczną współpracę, ale również zaangażowanie wszystkich pokoleń mieszkańców w różnym wieku.

  • Młodzieżowa Rada Miejska i władze samorządowe Olsztynka

Przeprowadzona przez Młodzieżową Radę Miejską ankieta pokazała, że mieszkańcy chcą kontaktować się z radnymi miasta, jednak nie zawsze potrafią do nich dotrzeć. Aby im to ułatwić, na stronie www.olsztynek.pl utworzono system indywidualnych zakładek, w których radni mogą umieszczać dane kontaktowe oraz informacje na temat miejsca oraz godzin pełnienia dyżurów. By dotrzeć z informacją do osób, które nie mają dostępu do Internetu, terminy dyżurów wydrukowano na jaskrawo-pomarańczowych plakatach i rozmieszczono w najbardziej uczęszczanych punktach miasta. Młodzieżowa Rada przeprowadziła też zajęcia o tematyce samorządowej dla najmłodszych – dzieci ze szkół zostały zaproszone do zwiedzania Urzędu Miasta podczas dnia otwartego.

Jury Nagrody Super Samorząd 2012 doceniło, z jednej strony – ilość podjętych działań, z drugiej zaś – ich spójność i konsekwencję w działaniu.

  • Plac Zabaw Generała Sowińskiego i władze samorządowe dzielnicy Lublin Wieniawa

W lubelskiej dzielnicy Wieniawa stał zaniedbany, stary plac zabaw. Grupa miejscowych ojców – od teraz znana jako Grupa Nieformalna „Plac Zabaw Generała Sowińskiego” – postanowiła coś z tym zrobić… We współpracy z władzami samorządowymi dzielnicy zorganizowali kilka spotkań, podczas których ustalili, kto poza nimi i ich dziećmi chciałby korzystać z placu zabaw. Okazało się, że na plac bardzo chętnie przychodziliby również seniorzy gdyby tylko został przystosowany do ich potrzeb. Akcją zainteresowały się władze miasta i zdecydowano, że w przyszłym roku magistrat sfinansuje realizację pomysłu. Jakiego? – Jeszcze nie wiadomo, w toku dyskusji zrodziły się bowiem aż trzy koncepcje przebudowy placu. Ale nie jest to problem – mieszkańcy nauczeni dialogu i współdecydowania o otaczającej ich przestrzeni, zorganizowali lokalny plebiscyt. Wkrótce w skrzynkach pocztowych znajdą karty do głosowania.

Jury Nagrody Super Samorząd, wyróżniając grupę ojców, postanowiło docenić, nie tylko wzorowo prowadzony proces planowania przebudowy placu zabaw, ale także odpowiedzialność za wspólną przestrzeń  – rzadkie zjawisko w wielkomiejskich osiedlach.

  • Sołectwo Sułkowice i władze samorządowe gminy Iwanowice

Zaczęło się od wspomnień mieszkańców. Pamiętali, że okolice źródełka św. Kingi były kiedyś pięknym miejscem odpoczynku, spacerów, pikników i spotkań. Tymczasem w 2012 roku zapomniany mały park straszył ciemnością i śmieciami. Podczas kilku spotkań starsi mieszkańcy opowiadali młodszym, jak piękna kiedyś była ta okolica i wspólnie planowali zmiany. Szkic koncepcji wypracowanej przez mieszkańców został rozrysowany przez ochotnika-architekta. Okolice źródełka zostały wspólnymi siłami posprzątane. Dzięki współpracy z władzami wypożyczono koparkę. Mieszkańcy we współpracy z władzami samorządowymi przygotowali plan przebudowy i odłożyli na nią środki z budżetu gminy.  Już w 2013 roku ruszy remont dokładnie tak, jak zażyczyli sobie tego mieszkańcy wsi i wszyscy będą mogli na nowo cieszyć się urokliwym źródełkiem św. Kingi!

Zdaniem jury Nagrody Super Samorząd, w przypadku sołectwa Sułkowice, na szczególne docenienie zasługują: inicjatywa mieszkańców i ich wspólna praca oraz wszechstronne wsparcie udzielone przez władze samorządowe.

  • Stowarzyszenie „Projekt-Europa” i władze samorządowe Zamościa

Stowarzyszenie „Projekt-Europa” uruchomiło i prowadzi zamojską odsłonę serwisu Naprawmyto.pl. Robi to w oficjalnym porozumieniu z władzami miasta i we współpracy z licznymi instytucjami. W działania wokół portalu zamosc.naprawmyto.pl włączyły się lokalne służby – pod serwis podpięte są adresy e-mail Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, kilku wydziałów Urzędu Miasta, które odpowiadają na zgłoszenia i są w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem. Zorganizowano także debatę podsumowującą zadanie, w trakcie której dyskutowano z mieszkańcami nad możliwościami ich większego włączania we współdecydowanie o rozwoju Zamościa. Włożono bardzo dużo wysiłku w dopasowanie narzędzia Naprawmyto.pl do potrzeb miasta – zadbano m.in. o zbudowanie szerokiej bazy instytucji powiadamianych o alertach zgłaszanych w serwisie. Stowarzyszenie szeroko promowało serwis także wśród seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jury Nagrody Super Samorząd 2012 doceniło fakt, że uruchomienie serwisu Naprawmyto.pl w Zamościu i jego wzorowe prowadzenie go stało się pierwszym krokiem do stałego angażowania mieszkańców w podejmowanie ważnych decyzji.

  • Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy we współpracy z władzami samorządowymi gminy Turośń Kościelna wprowadzili nowe sposoby kontaktowania się mieszkańców z radnymi. Ich dyżury odbywają się już nie tylko w urzędzie, ale również podczas imprez lokalnych, jak na przykład „Dzień konia na Podlasiu” i „Sąsiedzkie spotkania mieszkańców”. Niektóre sesje  Rady Gminy przenoszone są do mniejszych miejscowości na terenie gminy, jedna z nich odbyła się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców spotkaniami z przedstawicielami władz, wprowadzono również ułatwienia w kontaktowaniu się z radnymi drogą elektroniczną. W gminie Turośń Kościelna ujednolicono adresy poczty elektronicznej radnych (wg wzoru [email protected]). Do radnych można również napisać, wykorzystując zamieszczony na stronie www.turosnkoscielna.pl formularz kontaktowy.

Jury Nagrody Super Samorząd 2012 doceniło gminę ponieważ daje wzorowy przykład działania prowadzącego do współpracy mieszkańców z władzami.

Informacja na temat Gali Super Samorząd 2012.