Pomiń menu

Laureaci nagrody Super Samorząd 2014

Opisy nagrodzonych działań

Fundacja Akademia Zdrowego Życia i Fundacja Rozwoju Nitka (łódzkie, Bełchatów)

Katarzyna Krześniak-Dęga, 608393041, [email protected], Alicja Skrzypiec, 503008400, [email protected]

Przedstawiciele Fundacji Akademia Zdrowego Życia i Fundacji Rozwoju Nitka przyglądali się temu, czy i jak mieszkańcy Bełchatowa pytani są o zdanie, kiedy władze podejmują ważne dla miasta decyzje. Uczestniczki akcji dokonały analizy dokumentów dotyczących konsultacji społecznych, spotkały się z urzędnikami odpowiedzialnymi za organizację konsultacji, zapytały o opinię na temat konsultacji inne organizacja pozarządowe działające na terenie miasta,
a następnie osobiście wzięły udział w kilku procesach konsultacyjnych. Diagnoza przygotowana przez Fundację pokazała m.in., że w Bełchatowie nie odbywają się konsultacje z mieszkańcami i nie są oni dobrze informowani o tym, że mogą się wypowiedzieć w ważnych sprawach. Finałem działań uczestniczek był udział w spotkaniach wyborczych kandydatów z kilku komitetów wyborczych. Podczas spotkań przedstawiały swoje wnioski na temat konsultacji społecznych w Bełchatowie i zbierały podpisy pod rekomendacjami do wprowadzenia zmian. Po wyborach uczestniczki nawiązały współpracę z nowo wybranymi władzami miasta.

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło to, że uczestniczki przypomniały urzędnikom, co to takiego konsultacje społeczne i że mogą mieć one rzeczywisty wymiar, a nie być jedynie martwą procedurą.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (małopolskie, Kraków)

Joanna Nowak-Piech, 663 883 336, [email protected]

Misją Forum Instytutu Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce. Dlatego właśnie w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór skupili się na problemie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w wyborach. W czasie trwania akcji uruchomiona została specjalna infolinia wyborcza, przez którą wyborcy mogli zadawać pytania związane z wyborami, udogodnieniami w głosowaniu, a także zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w przygotowywaniu wyborów przez gminy. Przedstawiciele Forum sprawdzali również czy siedziby okręgowych komisji wyborczych są dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami – udało się zbadać aż 90 siedzib.

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło to, że dzięki działaniom uczestników problem udziału osób z niepełnoprawnościami w wyborach został nagłośniony i zauważony zarówno przez władze miasta, jak i mieszkańców.

Kaliska Inicjatywa Miejska (wielkopolskie, Kalisz)

Kalina Michocka, 606 470 878, [email protected]

Kaliska Inicjatywa Miejska prowadziła intensywne działania na rzecz zwiększenia kontaktu mieszkańców z władzami oraz podniesienia frekwencji w wyborach samorządowych. W ramach zadania uczestnicy przygotowali ankietę dla mieszkańców i władz samorządowych dotyczącą dostępności radnych dla mieszkańców. Wykorzystując spotkania dotyczące budżetu obywatelskiego, rozmawiali z mieszkańcami miasta, władzami, radami osiedli oraz radą pożytku publicznego. W czasie realizacji zadania, odbyły się zajęcia na temat samorządu i wyborów samorządowych we wszystkich klasach trzecich gimnazjum. Koordynator zadania poprowadził wykład dla kaliszan, na temat praw mieszkańców oraz dostępności radnych, którego wysłuchało ponad 500 osób. Inicjatywa zorganizowała debaty z kandydatami do wyborów samorządowych, w której udział wzięło około 60 osób, a spotkanie to relacjonowane było na żywo w internecie. Działania Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej pozwoliły zwrócić uwagę mieszkańców oraz radnych na problem otwartości władz na kontakt z mieszkańcami. Udało się uzyskać zapewnienie od nowego samorządu o konieczności polepszenia kontaktu z mieszkańcami.

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło to, że uczestnikom udało się zorganizować debatę prezydencką przed wyborami samorządowymi, ankiety adresowane zarówno do samorządowców, jak i mieszkańców, debatę o budżecie, ale co ważniejsze, imprezę otwartą, podczas której mieszkańcy poznali działające w Kaliszu organizacje.

Portal www.lomianki.info (mazowieckie, Łomianki)

Maciej Moraczewski, 603299772, [email protected]

ŁOMIANKI.INFO w 2010 roku było organizatorem Pierwszej Debaty Kandydatów na Burmistrza Łomianek. Przed wyborami w 2014 roku prowadzący portal ponownie zdecydowali się ułatwić mieszkańcom zapoznanie się z programami kandydatów. Na początek przeprowadzili ankietę wśród mieszkańców, zbierając kilkaset pytań, które wyborcy chcieli zadać kandydatom. Następnie, na tej podstawie przygotowali kwestionariusz internetowy, który wysłali do kandydatów i kandydatek. Na stronie www.wybory2014.lomianki.info, mieszkańcy mogli znaleźć informacje na temat programów kandydatów, zasad głosowania, okręgów wyborczych, obwodów wyborczych oraz wyników wyborów. Uczestnicy zorganizowali II Debatę Kandydatów na Burmistrza Łomianek. W spotkaniu wzięło udział sześć z siedmiu zaproszonych osób. Prowadzącym był mieszkaniec Łomianek, aktor Roch Siemianowski. Na debatę przyszło aż 400 mieszkańców gminy, a jej zapis na wideo obejrzało 1000 osób. Dodatkowym efektem debaty były zorganizowane przez mieszkańców trzy mini-debaty w osiedlach i sołectwach.

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło to, że uczestnicy zorganizowali i wyemitowali w internecie debatę kandydatów na burmistrza miasta, w której uczestniczyło 6 z 7 kandydatów.

Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa, Tczewska Inicjatywa Rowerowa, Fundacja Pokolenia i Przestrzeń Kultury Zebra (pomorskie, Tczew)

Kontakt : Łukasz Brządkowski, 503070478, [email protected]

W Tczewie cztery organizacje pozarządowe (Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa, Tczewska Inicjatywa Rowerowa, Fundacja Pokolenia
i Przestrzeń Kultury Zebra) postanowiły wspólnie poprawić procedury, dzięki którym mieszkańcy mogą decydować o tym, na co wydawane są pieniądze budżetu miasta. Aby w kolejnych latach budżet obywatelski był lepszym narzędziem dla mieszkańców, postanowili zapytać ich jakie zmiany są najbardziej potrzebne. W Tczewie odbyły się cztery spotkania, w których wzięło udział 50 mieszkańców. Dodatkowo wśród mieszkańców przeprowadzono ankietę, którą wypełniło 250 osób. Na koniec 4 organizacje pozarządowe publicznie zaprezentowały propozycję nowego regulaminu budżetu obywatelskiego, stworzonego dzięki wspólnej pracy mieszkańców Tczewa. Nowy regulamin został omówiony z władzami miasta i urzędnikami,
z którymi ustalono ostateczną treść dokumentu.

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło wymierne efekty pracy uczestników: 4 spotkania z mieszkańcami, regulamin budżetu obywatelskiego, internetowe głosowanie nad budżetem I zwiększenie środków, o których decydują mieszkańcy z 500 tys. do 1 mln zł.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Carpe diem” (zachodniopomorskie, Świdwin)

Piotr Feliński, 792009329, [email protected]

Zespół Stowarzyszenia „Carpe diem” pomógł mieszkańcom Świdwina w podjęciu świadomych decyzji wyborczych, dostarczając informacji
o kandydatach i kandydatkach w wyborach samorządowych. Uczestnicy zadania przygotowali ankietę, złożoną z 13 pytań, którą wysłali wszystkim komitetom, a następnie bezpośrednio kandydatom. Odpowiedzi od 21 z 44 osób startujących w wyborach opublikowali na stronie internetowej Swidwin.MamPrawoWiedziec.pl. Zorganizowali spotkania z kandydatami na burmistrza, na które przyszło prawie 200 mieszkańców. Uczestnicy prowadzili także akcję profrekwencyjną: rozklejali plakaty, umieszczali informacje o wyborach na lokalnych forach, w lokalnych i regionalnych mediach i w portalach społecznościowych. Stowarzyszenie przywiązywało dużą wagę do neutralności i równego traktowania wszystkich kandydatów. Uczestnicy zadbali o to, aby na spotkania mogło przychodzić jak najwięcej mieszkańców m.in. zapewniając opiekę dla dzieci podczas ich trwania. „Carpe diem” zrealizowało zadanie bardzo skutecznie – uzyskano największy odsetek odpowiedzi kandydatów na swoje pytania wśród wszystkich gmin gdzie byli przepytywani kandydaci.

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło ogromne zaangażowanie uczestników, którzy osobiście skontaktowali się z 43 z 44 kandydatów i większość nakłonili do wypełnienia ankiety, której wyniki w obiektywny sposób upublicznili w internecie.