Pomiń menu

Masz Głos i precle

Akcja
Masz Głos i precle

Od Krakowa rozpoczęliśmy wiosenny cykl szkoleń regionalnych. Przyjechało tu 21 uczestników, których w codziennych działaniach wspiera Stowarzyszenie Homo Faber.

Dla uczestników Masz Głos była to pierwsza okazja do spotkania się po jesiennym zjeździe w Falentach, ale tym razem w gronie regionalnym. Do Krakowa przyjechała grupa południowo-wschodnia, czyli ze świętokrzyskiego, z podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego. Reprezentowali m.in. Fundację Aprobatę, Fundację Zustricz, Fundację Pasjodzielnia, Razem dla Zalesia, Fundację Przestrzeń do życia, Społecznych Strażników Drzew, Forum Rdzawka, Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, grupę nieformalną mieszkańców osiedli Bohaterów Września i Piastów w Krakowie i dzielnicy XV Mistrzejowice.

Dwudniowe spotkanie miało wzmocnić kompetencje, które są najbardziej potrzebne uczestnikom w codziennych wyzwaniach, a zajmują się m.in.: pomnikami przyrody, organizacją biegu terenowego, zagospodarowaniem przestrzeni, poprawą funkcjonania świetlicy. Opiekun grupy – Homo Faber – zaproponował warsztaty z komunikacji, jak opowiadać o swoich działaniach za pośrednictwem mediów, w tym społecznościowych (prowadziła Marta Sienkiewicz). Tematem drugiego szkolenia był „Konflikt. Jak z nim pracować?” (prowadził Piotr Skrzypczak).

Specalnymi gościniami były: Anna Cioch z Fundacji Stańczyka, która opowiadała o konflikcie społecznym na przykładzie inicjatywy „Wspólne Czyżyny”, i Barbara Moś, przewodnicząca KDO ds. młodzieży w Krakowie ze Stowarzyszenia Europe4Youth. Tematem jej wystąpenia było funkcjonowanie Komisji Dialogu Obywatelskiego i zmiany polityki młodzieżowej Krakowa na przestrzeni ostatnich lat.

Zobacz: szkolenia regionalne