Pomiń menu

Raport o stanie gminy – perspektywa mieszkańca

Analizy
Raport o stanie gminy – perspektywa mieszkańca

31 maja upływa termin składania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast raportów ze swojej działalności w roku poprzednim. Powinni tam zawrzeć informacje dotyczące m.in. realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Następnie raport musi być przedyskutowany podczas sesji rady. Do dyskusji mogą włączyć się mieszkańcy.

Od 2019 roku wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast są ustawowo zobowiązaniu do przedstawienia mieszkańcom i radnym do końca maja corocznego raportu o stanie gminy. Ustawa dość luźno określa zawartość tego dokumentu, ale zasadniczo musi to być „podsumowanie działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”. Jeśli raport jest dobrze przygotowany, można wyczytać z niego, jakie są osiągnięcia, problemy i wyzwania gminy.

Kolejnym krokiem – po publikacji raportu – jest dyskusja nad jego zawartością, która musi odbyć się do końca czerwca na sesji rady. Dyskusja jest ważną przesłanką do decyzji rady ws. absolutorium. Mieszkańcy mogą przyjść na tę sesję i zabrać głos w sprawie raportu. Jest to ważna ich kompetencja, bo zawartość raportu daje okazję do rozmowy na temat aktualnej sytuacji w gminie i kierunków rozwoju.  „Raporty miały w założeniu zapewnić mieszkańcom rzetelną informację na temat sytuacji gminy, a także inspirować dyskusję na temat problemów i wyzwań, z którymi mierzą się lokalne wspólnoty”, pisze Dawid Sześciło w poradniku „Czego (nie)dowiedzieliśmy się z raportów o stanie gminy” dla Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego. Mieszkańcy mogą być nie tylko dyskutantami na sesji rady, ale też mieć realny wpływ na zawartość raportu. Jak zatem zaangażować się, podpowiada najnowsza broszura akcji Masz Głos: „Raport o stanie gminy. Zabierz głos w sprawie raportu”.

Pobierz plik do druku: „Raport o stanie gminy. Zabierz głos w sprawie raportu” [798 KB]

Zobacz: „Jak lepiej raportować o stanie gminy” (webinarium z udziałem Dawida Sześciły i prezentacja, maj 2020)