Pomiń menu

Chcesz mieć wpływ na to, co znajdzie się za Twoim oknem?

Obejrzyj nagranie ze szkolenia on-line na temat planowania przestrzennego w gminie, które przeprowadziliśmy razem z Wszechnica.org.pl.

Szkolenie on-line (webinarium) dotyczyło planowania przestrzennego w gminach. Ekspert Paweł Jaworski omówił zagadnienia dotyczące przede wszystkim kwestii prawnych i proceduralnych związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego w gminie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który zawiera prezentację i odpowiedzi na pytania uczestników.