Pomiń menu

Ogłoszono listę laureatów Nagrody Super Samorząd!

W Pałacu Prezydenckim, z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta Jacka Michałowskiego, wręczono Nagrody Super Samorząd 2012. Honorowy patronat nad Nagrodą objął prezydent Bronisław Komorowski.

– Uczestnicy akcji Masz Głos, Masz Wybór zasługują na ogromne uznanie. Należą do tej mniejszości, której się chce działać dla dobra wspólnego. Organizacje, grupy nieformalne, szkoły, biblioteki. Angażują do działania innych mieszkańców, proponują współpracę władzom. A te władze, co niezwykle istotne i budujące, współpracę tę chętnie podejmują – mówił minister Jacek Michałowski.

Laureatami Nagrody Super Samorząd 2012 zostali:

  • Grupa nieformalna „Plac Zabaw Generała Sowińskiego” i władze samorządowe dzielnicy Lublin Wieniawa
  • Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica i władze samorządowe gminy Płużnica
  • Młodzieżowa Rada Miejska i władze samorządowe Olsztynka
  • Sołectwo Sułkowice i władze samorządowe gminy Iwanowice
  • Stowarzyszenia „Projekt-Europa” i władze samorządowe Zamościa
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna

W tym roku do akcji zgłosiło się ponad 170 formalnych i nieformalnych grup z całego kraju. Część dokonywała zmian w przestrzeni, np. rewitalizowała zaniedbane parki, część działała na rzecz lepszej komunikacji z lokalną władzą i np. we współpracy z urzędem przebudowywała serwisy internetowe; jeszcze inni współdecydowali o funduszach sołeckich i przenosili część odpowiedzialności za publiczne pieniądze na tzw. zwykłych mieszkańców. Pomysłów było znacznie więcej.

– Nagrodzono te inicjatywy, które nie tylko prowadziły do zmian w otoczeniu, ale także do aktywizacji społeczności – angażowały wiele osób, uczyły dialogu, zgodnej współpracy – wyjaśnia Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór.– Wiemy, że laureaci mogą stanowić wzór dla innych. Doceniliśmy m.in. współodpowiedzialność mieszkańców za przestrzeń wielkomiejskiego osiedla i zaangażowanie Młodzieżowych Rad Gminy w rozwiązywanie lokalnych problemów.

 

– Demokracja nie dzieje się tylko w salach plenarnych parlamentu, lecz również podczas zebrań wiejskich, czy posiedzeń rad osiedlowych. To właśnie tu uczymy się poszukiwać kompromisów, wspólnie rozwiązywać problemy – powiedziała Ewa Kulik-Bielińska, dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego. – Nagrodą Super Samorząd przyznawana jest nie za współzawodnictwo, a za zgodną współpracę.

Akcja Masz Głos, Masz Wybór, w ramach której przyznawana jest Nagroda, to realizowany od ponad 10 lat ogólnopolski projekt Fundacji im. Stefana Batorego. W 2012 roku jej współorganizatorem było Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”, a partnerami Pracownia Badań i Innowacji SpołecznychStocznia”, Pracownia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.