Pomiń menu

Ostatnie dni naboru do nowej edycji akcji Masz Głos!

Akcja

Już tylko do niedzieli, 23 września trwa nabór do nowej edycji akcji Masz Głos! Dołącz i zmieniaj lokalną rzeczywistość!

Trwający od 21 sierpnia nabór do nowej edycji akcji dobiega końca. Serdecznie zapraszamy do dołączenia do akcji i działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

W tej edycji akcji najpierw będziemy pomagać Wam w przygotowaniu gmin na nadchodzące wybory samorządowe, a w kolejnych miesiącach wspierać Was we wprowadzaniu zmian w swoich miejscowościach i gminach. Na tych, którym uda się osiągnąć największe sukcesy w dialogu i we współpracy z lokalnymi władzami, czekają nagrody „Super Samorząd”!

Więcej informacji o tym, co możesz zrobić ramach akcji oraz o tym, jakie wsparcie oferujemy uczestniczkom i uczestnikom, znajdziesz tutaj.

Uczestnikami i uczestniczkami akcji mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także instytucje (jeśli podejmowane przez nie w ramach akcji działania wykraczają poza te instytucje i służą całej społeczności). Do akcji zapraszamy zatem stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne, uniwersytety trzeciego wieku oraz grupy mieszkanek i mieszkańców działające przy domach kultury, szkołach, bibliotekach itp.

Ważne! Uczestnikami/uczestniczkami akcji nie mogą być komitety wyborcze ani kandydaci/kandydatki w październikowych wyborach samorządowych!

Masz Pomysł? Masz Głos! Działaj!

Brałeś/aś już udział w akcji i masz konto? Przystępujesz do akcji po raz pierwszy?
ZALOGUJ SIĘ, ZAREJESTRUJ SIĘ,
a następnie dołącz do grupy na nową edycję akcji, klikając w menu po prawej stronie przycisk „Wybierz grupę”.

a następnie aktywuj konto klikając

w link, który otrzymasz e-mailem.

Uwaga! Wybranie grupy jest równoznaczne z oświadczeniem, że akceptujesz aktualną Politykę prywatności oraz Regulamin akcji Masz Głos.