Pomiń menu

Oto oni – laureaci nagrody Super Samorząd!

Wiemy już, kto zdobył tegoroczne nagrody Super Samorząd. Przeczytajcie, kogo i za co nagrodziło jury.

Barcin (kujawsko-pomorskie): Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego i władze samorządowe gminy Barcin.

BO BarcinZespół biblioteki w Barcinie wprowadził i wypromował w swoim mieście budżet obywatelski (BO). Pracownice i pracownicy biblioteki nawiązali współpracę z burmistrzem, urzędnikami miejskimi i radnymi oraz z sołtysem pobliskiego Piechcina. Uczestniczyli w pracach Zespołu ds. BO.  Do działania zaprosili wiele instytucji i organizacji pozarządowych, od Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej po Klub Żeglarski „Neptun”. Dzięki wykorzystaniu rozmaitych form edukacji i kanałów komunikacji akcja promocyjna dotarła do różnych grup mieszkańców – w bibliotece zawisła tablica informacyjna, zorganizowano otwarte debaty oraz lekcje w szkołach, przez cały rok w mediach ukazywały się artykuły. BO promowano także podczas lokalnych festynów. Biblioteka utworzyła dwa dodatkowe punkty konsultacji i prezentacji wniosków. W wyniku tych partycypacyjnych działań Barcin zyskał dobry BO, w którym w pierwszej edycji zagłosowało ponad 22% uprawnionych, co jest bardzo dobrym wynikiem w skali kraju. (więcej tutaj)

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło maksymalnie partycypacyjny sposób wprowadzenia budżetu oraz sukces frekwencyjny.

  • Zgierz (łódzkie): Stowarzyszenie EZG i władze samorządowe Zgierza

Zdjęcie rynek ZgierzaMieszkańcy i mieszkanki Zgierza, skupieni w Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich EZG, postawili sobie za cel wprowadzenie budżetu obywatelskiego (BO), przekonanie mieszkańców do wzięcia w nim udziału oraz jego ewaluację. Dzięki wparciu jednego z radnych przekonali prezydenta miasta do powołania Zespołu ds. BO. We współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i radami osiedli, zorganizowali warsztaty pisania wniosków. Podczas Rynku Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego autorzy i autorki projektów mogli zaprezentować swoje pomysły. Po zakończeniu głosowania rozpoczęła się ewaluacja –  na stronie urzędu miasta zawisła ankieta dla mieszkańców, zorganizowano spotkania przeznaczone dla władz oraz otwarte dla mieszkańców, na które zaproszono specjalistę. W efekcie działań miasto wyodrębniło na BO stosunkowo dużą kwotę, a mieszkańcy złożyli ponad 100 wniosków i licznie zagłosowali. Okazało się, że budżet obywatelski nie musi być tworzony „w gabinecie”, lecz dzięki współpracy mieszkańców i władz! (więcej tutaj)

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło zaangażowanie Zgierzanek i Zgierzan nie tylko w proces wprowadzania budżetu „poza gabinetem”, ale i w jego społeczną ewaluację.

  • Lubartów (lubelskie): Grupa nieformalna Miasto Obywatelskie Lubartów i władze samorządowe Lubartowa.

Zdjęcie Lubartów głosowanie rady gminyMieszanki i mieszańcy Lubartowa postawili sobie za cel doprowadzenie do dialogu między władzą i obywatelami, aby mieszkańcy poczuli, że faktycznie są współgospodarzami miasta. Grupa informuje o działaniach radnych (ich obecności na sesjach, zgłaszanych interpelacjach, głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami) na stronie internetowej oraz na facebooku. Dystrybuuje także materiały promocyjne, czemu przychylne są władze miasta –  informatory dla mieszkańców wyłożone są między innymi w siedzibie Urzędu Miasta. Dzięki wparciu radnych grupa osiągnęła sukcesy, między innymi wywalczyła udostępnienie na stronie urzędu zapisów video z sesji rady, dzięki czemu mieszkańcy sprawdzać mogą, w jaki sposób głosowali poszczególni radni. (więcej tutaj)

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło pomysłowość działań, dzięki którym mieszkańcy i mieszkanki naprawdę czują się gospodarzami Lubartowa.

  • Natolin (łódzkie): Grupa Aktywny Natolin i władze samorządowe gminy Nowosolna.

Zdjęcie Aktywny NatolinCzłonkowie i członkinie nieformalnej grupy Aktywny Natolin zainteresowali się inicjatywą lokalną,  jako narzędziem, które mogliby wykorzystywać integrując i aktywizując mieszkańców. Jednak aby po nie sięgnąć, musieli najpierw doprowadzić do przyjęcia przez gminę uchwały o inicjatywie. Podczas bezpośrednich spotkań grupa przekonała do tej idei wójta i przewodniczącą gminy, prezentowała inicjatywę także podczas posiedzeń komisji. W lokalnej gazecie opublikowano artykuł o inicjatywie, materiały promocyjne rozdawane były podczas zorganizowanego wspólne z innymi mieszkańcami Dnia Sąsiada. W efekcie władze lokalne otworzyły się na pomysł wprowadzenia inicjatywy i na współpracę nad uchwałą – przeprowadzają konsultacje projektu uchwały na podstawie specjalnie przygotowanego regulaminu. (więcej tutaj)

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło to, że dzięki wysiłkom grupy współpraca mieszkańców i mieszkanek Natolina z władzami stała się łatwiejsza.

  • Kazimierza Wielka (świętokrzyskie): Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja i władze samorządowe gminy i miasta Kazimierza Wielka.

LI Kaziemierza Wielka„Publiczna” – to słowo w nazwie biblioteki w Kazimierzy Wielkiej uznać trzeba za najważniejsze, jej pracownice i pracownicy postanowili bowiem uczynić ją rzeczywiście dostępną i atrakcyjną dla wszystkich. Zwrócili uwagę zwłaszcza na dwie najmniej dotąd aktywne grupy czytelników – młodzież i seniorów. Do wspólnej pracy zespół biblioteki zaangażował mieszkańców i nawiązał dobre relacje z burmistrzem, radnymi i starostą. Mieszkańcy zgłosili swoje potrzeby i pomysły m.in. za pomocą ankiety i karteczek przyczepianych do tablicy, ustawionej np. w gimnazjum. Podczas warsztatów przyszłościowych pracownicy wraz z przedstawicielami władz lokalnych i mieszkańcami  (30 osób w różnym wieku i z różnych grup społecznych) wskazali najbardziej palące problemy do poprawy oraz zaproponowali pomysły ich rozwiązania – na przykład wypromowanie biblioteki za pomocą plakatów. (więcej tutaj)

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło to, że w Kazimierzy Wielkiej o funkcjonowaniu biblioteki decydują sami mieszkańcy i mieszkanki – czyli te osoby, dla których biblioteka istnieje.

  • Żmigród (dolnośląskie): Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej i władze samorządowe Żmigrodu.

LI ŻmigródStowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. św. Jadwigi Śląskiej nawiązało współpracę ze Żmigrodzkim Zespołem Placówek Kultury (ZPK) i postanowiło ulepszyć jego działania, współdziałając z władzami lokalnymi. Było to trudne zadanie – ta instytucja kultury obejmuje aż 38 jednostek, od Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury, przez Zespół Pałacowo-Parkowy i sezonowe lodowisko, po 28 świetlic wiejskich. Podczas cyklu spotkań z przedstawicielami władz, dyrektorem i pracownikami ZPK wspólnie zaplanowano działania. Kolejnym krokiem była diagnoza lokalna – ankieta, spotkania z mieszkańcami (kawiarenka obywatelska i Word Cafe) oraz warsztaty dla młodzieży i seniorów, zorganizowane wspólnie z Radą Seniorów i Radą Młodzieżową. Jej efekty oraz pomysły na ulepszenie działalności placówki stowarzyszenie przedyskutowało z dyrektorem ZPK, zostaną one również wkrótce zaprezentowane mieszkańcom. (więcej tutaj)

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło to, że w Żmigrodzie do współdecydowania o kulturze wciągnięto młodzież i seniorów.

  • Słupsk (pomorskie): Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje, Słupia dla Słupszczan i władze samorządowe Słupska.

PdL SłupskReklamy w przestrzeni publicznej, oświetlenie, rewitalizacja bulwarów nad rzeką – tymi miejskimi problemami zajmowali się w tym roku mieszkańcy i mieszkanki Słupska, zainspirowani przez Stowarzyszenie Inspiracje i grupę Słupia dla Słupczan. Mieszkańcy zaangażowali się w diagnozę lokalną – dyskutowali podczas pikników sąsiedzkich, korzystając z wydrukowanych map lub rysując własne, wypełniali ankiety, grali w gry symulacyjne, uczestniczyli w spacerach badawczych, sprawdzając m.in. legalność plakatów wyborczych. Stowarzyszenie przygotowało dla mieszkańców praktyczny poradnik działania w przestrzeni publicznej – który urząd za co odpowiada, do kogo się zgłosić. O wynikach diagnozy na bieżąco informowano odpowiednie instytucje, a niektóre ze zgłoszeń doczekały się szybkiej interwencji – jeden z pomników został poddany renowacji,  wykonano podjazdy w parku, zaplanowano wymianę oświetlenia i nowe nasadzenia zieleni. Dużą otwartością wykazał się Urząd Miasta i jego poszczególne wydziały (m.in. urbanistyki czy ochrony środowiska), a sukcesem zapowiadającym przyszłą dobrą współpracę jest powołanie  zespołu ds. estetyki przestrzeni. (więcej tutaj)

Jury nagrody Super Samorząd szczególnie doceniło to, że dzięki uczestnikom akcji mieszkańcy i mieszkanki Słupska współdecydują o swoim otoczeniu, a całe miasto zwróciło się ku rzece.