Pomiń menu

Pierwsze wyniki badania kart wyborczych z wyborów samorządowych 2014

Kryzys zaufania do instytucji i procedur wyborczych – tym zaowocował przebieg wyborów samorządowych z 16 listopada 2014. Dlaczego głosów nieważnych było tak dużo? Czy na wynik wpłynęła forma kart do głosowania (książeczka)? Co można zrobić, by zapobiec takim sytuacjom w przyszłości? Między innymi na te pytania odpowiadają badania przeprowadzone przez Fundację Batorego. Ich wstępne wyniki zaprezentowano na konferencji 1 grudnia.

Badania przeprowadzone zostało przez grono ekspertów i ekspertek między 18 sierpnia a 9 listopada 2015. Ich głównym celem było rozpoznanie przyczyn wysokiego odsetka głosów nieważnych, oddanych w wyborach samorządowych 2014 roku. Projekt udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Główne wnioski z badań:

  • w stosunku do poprzednich wyborów kilkukrotnie wzrosła liczba głosów z wieloma znakami X. Najczęściej krzyżyk stawiano na każdej stronie broszury do głosowania;
  • wpływ błędnego uznawania ważności głosów przez komisje wyborcze na wynik wyborów do sejmików nie był znaczący;
  • potwierdzenie hipotezy dotyczącej „efektu książeczki” – wyborcy nie mający jasno określonych preferencji wyborczych prawdopodobnie wybierali dowolnego kandydata z pierwszej strony broszury albo stawiali po jednym krzyżyku na każdej stronie broszury, czyniąc swój głos nieważnym.

Komunikat z badań z obszerniejszym omówieniem wyników [PDF 455 KB]

Prezentacja omawiająca procedurę i wyniki badań [PDF 669 KB]

Zapis video konferencji wideo

Pełny raport z badań opublikowany zostanie w pierwszym kwartale 2016 roku. Materiały z tysiąca wylosowanych obwodów głosowania, zabezpieczone na potrzeby badań, zostały włączone do zasobów Archiwów Państwowych i będą udostępniane chętnym.

Wykres. Powody nieważności głosów w wyborach do sejmików w 2010 oraz 2014r.

wykres