Pomiń menu

Pierwszy etap naboru za nami!

Zakończyliśmy pierwszy etap naboru do akcji Masz Głos. Dołączyło do nas ponad 290 uczestników i uczestniczek z całej Polski, a ponad 70 procent z nich pochodzi spoza miast wojewódzkich. Już wkrótce, przy wsparciu lokalnych koordynatorów, rozpoczną działania, które będą miały pozytywny wpływ na ich najbliższą okolicę…

Wśród zgłoszonych grup 63 procent po raz pierwszy weźmie udział w akcji, a aż 58 grup to grupy nieformalne. Chęć udziału zgłosiły także organizacje pozarządowe, osiedla, dzielnice, sołectwa, biblioteki, rady młodzieżowe i szkoły. Jakie działania planują? Najwięcej grup zadeklarowało, że będzie zmieniało przestrzeń wokół siebie – tworzyło nowe miejsca, rewitalizowało dotychczasowe, zmieniało zagospodarowanie przestrzenne wokół siebie. Duża grupa zadeklarowało również chęć działania na rzecz seniorów i młodzieży. Wielu aktywnych aktywnych mieszkańców chce również wprowadzać budżety obywatelskie i sołeckie, także inicjatywę lokalną.

Czeka nas wspaniały rok!

O wszystkich działaniach będziemy na bieżąco informować, a dobra wiadomość jest taka, że jeżeli macie pomysł na zmianę, nadal możecie do nas dołączyć!