Pomiń menu

Podsumowanie naboru do akcji Masz Głos 2018/2019

Akcja

23 września zakończyliśmy nabór do nowej edycji akcji. Przed nami 10 miesięcy wspólnej pracy na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian w lokalnych społecznościach – aktywizowania mieszkańców i mieszkanek do działania oraz budowania dialogu i współpracy z władzami samorządowymi. Do nowej edycji akcji przystąpiło blisko 250 grup, z czego ponad połowa weźmie udział w akcji po raz pierwszy.

Najwięcej, bo aż 41 grup, przystąpiło do akcji z województwa śląskiego. Nowe uczestniczki i uczestnicy, którzy już wiedzą, jakim tematem chcą się zająć w akcji Masz Głos, najczęściej wskazywali na działania związane z funkcjonowaniem lokalnych instytucji, powoływaniem ciał doradczych (rad młodzieżowych, rad seniorów, rad kobiet itp.) oraz inicjatywą lokalną. Podobnie, jak w zeszłym roku, największą grupę pośród uczestników i uczestniczek stanowią organizacje pozarządowe.

Przed nami wspaniały i aktywny rok!