Pomiń menu

Podsumowanie naboru do akcji Masz Głos 2019/2020

Podsumowanie naboru do akcji Masz Głos 2019/2020

Przez cały wrzesień trwała rekrutacja do nowej edycji akcji Masz Głos, w wyniku której zgłosiły się aż 383 grupy z całej Polski. Ponad 254 weźmie udział w akcji po raz pierwszy.

Najliczniejszą reprezentację mają województwa: śląskie (42 zgłoszenia) i wielkopolskie (39 uczestników). Ze wszystkich pozostałych regionów również napłynęły zgłoszenia – nie ma województwa, w którym nie byłoby akcji Masz Głos. „Ludziom chce się działać w swoich miejscowościach, oddolnie i społecznie. To jest dla nas — mówi koordynatorka akcji Masz Głos, Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji „SocLab” — twarz Polski obywatelskiej”.

Kim są uczestniczki i uczestnicy? Dominują stowarzyszenia edukacyjne, prorównościowe, sportowe, zrzeszające emerytów, konkretne grupy zawodowe, a także koła gospodyń wiejskich, młodzieżowe rady gminy, grupy seniorów, ruchy miejskie. Wśród uczestników są też biblioteki, domy kultury, szkoły, grupy mieszkańców, ale i wiele sołtysek oraz sołtysów, którzy chcą wzmocnić dotychczasowe współdziałanie z mieszkańcami albo zaktywizować swoje środowisko.

W formularzu zgłoszeniowym trzeba było opisać pomysły, jakie chce się zrealizować w ramach akcji Masz Głos. Zapowiada się dużo inicjatyw ekologicznych, zmierzających do  powstrzymania eksploatacji złoża węgla kamiennego i ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości powietrza, kontroli wycinki drzew, zahamowania rozwoju infrastruktury miejskiej. Są plany związane z poprawą jakości życia mieszkańców, takie jak: zadbanie o ławeczki w parkach, zbudowanie ścieżek rowerowych, doświetlenie drogi, założenie ogrodu społecznego, większe bezpieczeństwo, wyposażenie i zmodernizowanie placu zabaw. Część uczestników jest ukierunkowana na większą kontrolę lokalnej władzy, transparentność jej działań, jawność życia publicznego, wzmocnienie wpływu rad dzielnic, powstrzymanie likwidacji funduszy sołeckich.

Nabór do edycji 2019/2020 przerósł ubiegłoroczny o ponad 100 zgłoszeń! To dobry znak dla akcji Masz Głos i dowód, że udało się szeroko dotrzeć z zaproszeniem do wspólnego działania. Pomocne były w tym szkolenia wojewódzkie – aż 17 zrealizowanych w ciągu zaledwie miesiąca. Dotyczyły podstaw aktywności lokalnej, design thinking, promocji działań społecznych, specyfiki wystąpień publicznych, korzystania z narzędzi partycypacji społecznej. Prowadzili je koordynatorzy regionalni akcji Masz Głos, którzy mogli przy tej okazji pierwszy raz spotkać tegorocznych uczestników edycji. Szkolenia był to „czas poznawania nowej maszgłosowej ekipy, dzielenia się wiedzą i energią oraz czerpania dokładnie tego samego od uczestników i uczestniczek tych spotkań — mówi koordynatorka akcji Masz Głos, Anna Graczyk-Osowska ze Stowarzyszenia POLITES — Dobrze utwierdzać się w świadomości, że ludzie, którym się chce są tuż obok, i że w ramach akcji oni mogą się spotkać, uczyć, inspirować i w razie potrzeby (tak, tak – ona też jest) wspólnie ponarzekać. A wszystko po to, by hasło <Samorząd to My> oznaczało działanie”.

Pora na działanie! Spotkajmy się w tak samo licznym gronie podczas finału tegorocznej edycji. Będzie to w czerwcu następnego roku, kiedy najskuteczniejsi uczestnicy akcji Masz Głos i współpracujące z nimi władze lokalne otrzymają nagrodę Super Samorząd.