Pomiń menu

Deklaracja Prezydenta Miasta Radomska podpisana.

14 maja, w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku odbylo się spotkanie Prezydenta Miasta Radomska, Pani Anny Milczanowskiej z mieszkańcami. Salę wypelnili glównie modzi ludzie, w sposób szczególny zainteresowani sprawami Radomska.

W poniedzialkowym spotkaniu uczestniczylo ponad sto osób. Rozpoczęlo się ono przestawieniem celów i zalożeń akcji, jak rownież wszystkich towarzyszących je zadań.

Pani Prezydent, podczas swojego wystąpienia omówila te sprawy i problemy, które uznaje za najważniejsze dla naszego miasta oraz sposoby ich rozwiązywania. Milym akcentem byla prezentacja dotychczasowych osiągnięć, jak również "mocnych stron" Radomska.

Prezentacja zatytuowana "Dlaczego zostalam Prezydentem" spotkala sie z dużym zainteresowaniem zebranych osób, czego efektem byl szereg zadanych pytań. Dotyczyly one informacji związanych z wcześniejszą wypowiedzią, ale też spraw i problemów nurtujących mieszkańców. Dyskusja toczyla się glównie wokól kwestii wyglądu miasta, infrasruktury, dzialalności malych i średnich przedsiębiorstw, sklepów wielkopowierzchniowych, powstania w Radomsku szkoly wyższej, ale też bezpieczeństwa miasta, dzialalności kulturalnej i szkoleniowej.

Na zakończenie spotkania, Prezydent odczytala, a następnie podpisala deklarację zawierającą wykaz problemów lokalnych i sposobów ich rozwiązywania na rok 2007 oraz calą swoją kadencję.

Jeszcze w tym roku mieszkańcy mogą oczekiwać m.in. rozpoczęcia budowy systemu monitoringu miasta, oddania nowych mieszkań socjalnych oraz kontynuacji prac na dzialce inwestycyjnej (rozpoczęcie budowy systemu odwodnienia oraz budowę dwóch nowych odcinków dróg).

Do 2010 roku, Pani Prezydent zadeklarowala m.in.  podniesienie poziomu oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i dróg gminnych (wraz z oświetleniem i chodnikami) oraz wprowadzenie na tereny inwestycyjne kolejnych firm.

Do 2010 roku, Pani Prezydent zadeklarowala m.in.  podniesienie poziomu oferty kulturalnej i edukacyjnej miasta, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i dróg gminnych (wraz z oświetleniem i chodnikami) oraz wprowadzenie na tereny inwestycyjne kolejnych firm.

Na spotkaniu obecne byly lokalne media: "Gazeta Radomszczańska", Gazeta "Po prostu informacje", "Komu i Czemu", "Dziennik Łódzki – Co nowego", jak również Niezależna Telewizja Lokalna.

 

Katarzyna Szczegodzińska

Fundacja Inicjatyw Kuluralnych w Radomsku

 

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych