Pomiń menu

Burmistrz Lubaczowa potwierdził gotowość spełnienia obietnic

W ramach ogólnopolskiej akcji "Masz głos, masz wybór" Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju przeprowadziło debatę z władzami miasta pod tytułem "To, co najważniejsze".
Spotkanie odbyło się w dniu 17 maja o godz. 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Uczestniczyło w niej około 50 osób. Większość lubaczowian korzystając z pięknej pogody poświęciła czwartkowe popołudnie na pracę w ogródkach, ale i ci mieli szansę uczestniczyć w debacie o ile wśród grządek kopru, rzodkiewek i sałaty wystawili radiowy odbiornik, bo cała debata transmitowana była przez Twoje Radio Lubaczów, które prowadzi nasze Stowarzyszenie.
Relacja z debaty i fragmenty nagrania zostaną też zamieszczone wkrótce na stronie internetowej radia. Przybyli na spotkanie burmistrz miasta Jerzy Zając, jego zastępca Janusz Szaj i połowa składu Rady Miasta Lubaczowa zadeklarowali gotowość do uczestnictwa w podobnych spotkaniach także w przyszłości.

Na wstępie przedstawiliśmy zasady akcji „Masz głos, masz wybór” oraz zaproponowaliśmy regulamin obrad, który został przez zebranych przyjęty przez aklamację. Potem burmistrz miasta omówił najważniejsze – w jego opinii – problemy, które stoją przed władzami miasta. W tym kontekście wymienił następujące kwestie, które będą przedmiotem zainteresowania władz:

• Infrastruktura i ochrona środowiska (budowa dróg, kanalizacji, wodociągów i uzdatnianie wody; rekultywacja środowiska, zagospodarowanie odpadów.
• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.   
• Rozwój terenów pod budownictwo mieszkaniowe i obszarów produkcyjno-składowych.
• Zwalczanie bezrobocia.
• Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej i turystyki.
 
Potem nastąpiła seria pytań do burmistrza ze strony publiczności oraz słuchaczy Radia Lubaczów przesłanych nam drogą elektroniczną. Burmistrz nie unikał odpowiedzi także na te zaczepne pytania słuchaczy. Ale w końcu jest uczestnikiem trzeciej już debaty z cyklu „Masz głos”, bo „chrzest bojowy” przeszedł w emocjonujących dwóch debatach podczas kampanii wyborczej.
Następnie przy dźwiękach fanfar i werbli oraz błysków fleszy burmistrz uroczyście podpisał Deklarację dotyczącą  rozwiązywania problemów lokalnych zapewniając o realizacji następujących przedsięwzięć:

W trakcie mojej kadencji (2006-2010):

• Realizację zamierzeń inwestycyjnych (budowa dróg, kanalizacji, wodociągów, rekultywację środowiska).
• Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów oraz złożenie na realizację tego przedsięwzięcia wniosków do funduszy unijnych.
• Opracowanie pięciu nowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe oraz poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Europark Mielec” o dalsze tereny.
• Ściągnięcie do miasta nowych inwestorów, zwłaszcza pod kątem produkcji przemysłowej.
• Budowa krytego basenu (wspólnie ze starostwem) na terenie Zespołu Szkół w Lubaczowie.

W 2007 roku zamierzam doprowadzić do:

• Modernizacja stacji uzdatniania wody.
• Budowa wodociągu na osiedlu Mazury II.
• Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mazury II, ul. Przemysłowej, Kopernika i Piaski (wniosek o dofinansowanie złożony w miesiącu kwietniu do Funduszu Norweskiego).
• Remont dróg gminnych: na ul. Szpitalnej, Witwickiego, Misztala.
• Budowa nowoczesnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie (złożono wniosek do Ministerstwa Sportu).

Spotkanie trwało 1,5 godziny i zakończyło się deklaracją uczestnictwa burmistrza i radnych w podobnych debatach w przyszłości.

Relacja z debaty na stronie www.radio.lubaczow.pl

 

Stowarzyszenie Edukacja Dla Rozwoju