Pomiń menu

11 maja 2007r. – spotkanie Burmistrza Nasielska z mieszkańcami

W piątek 11 maja 2007r. w kinie Niwa w Nasielsku odbyło się spotkanie mieszkańców z burmistrzem   Bernardem Dariuszem Muchą  zorganizowane przez Stowarzyszenie Europa i My w ramach akcji 2007  „Masz głos, Masz wybór”, Niestety grupa zainteresowanych przybyłych na spotkanie była nieliczna –zaledwie 15 osób, w tym 2 radnych

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00 słowem wstępnym wygłoszonym przez Elżbietę Wróblewską koordynującą działania w ramach akcji „Masz głos, Masz wybór” na terenie gminy Nasielsk. Następnie  głos zabrał burmistrz, który poinformował o podejmowanych działaniach mających na celu zainteresowanie przedsiębiorców rozwojem działalności gospodarczej w Nasielsku i okolicach. Likwidacja bezrobocia i rozwój infrastruktury technicznej (modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja głownego skrzyżowania, budowa szkolnych obiektów sportowych) to jedne z najważniejszych zadań, przed którymi stoi lokalny samorząd.

Po ok. 40-minutowym wystąpieniu burmistrza rozpoczęła się dyskusja. W charakterze partnerskiego dialogu zainteresowani mieszkańcy Pieściróg  dowiedzieli się o szczegółach dotyczących gazyfikacji tego terenu oraz perspektyw rozbudowy sieci kanalizacyjnej na tym obszarze. Rozmawiano o poczynaniach władz odnośnie nawiązania współpracy w ramach miast bliźniaczych, szczególnie w kwestii wymiany młodzieży. Na pytania zainteresowanych burmistrz wyjaśnił jakie są uwarunkowania budowy mieszkań w blokach przy ul. Płońskiej oraz wyjaśnił rolę gminy w ich dalszym funkcjonowaniu w przyszłości. Burmistrza proszono o wyjaśnienie dotyczące dlaczego ostatnio zauważa się niepokojące zanieczyszczenia wody mimo, że działa oczyszczalnia ścieków. Jeden z mieszkańców zauważył, że  w gminie przydałby się większy dostęp do internetu zaapelował do działaczy lokalnych aby podjęli o to starania. Burmistrz wskazał zakres tematyczny wniosków przygotowywanych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku do przedłożenia w ramach pozyskania funduszy strukturalnych, wskazał istotę problemów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie oraz odniósł się do istotnych różnic dotyczących prowadzenia polityki budżetowej gminy w nowej perspektywie w stosunku do poprzednich uwarunkowań

Finałem spotkania Burmistrza Nasielska z mieszkańcami było zapoznanie  zebranych z treścią Deklaracji Burmistrza

Notatkę prasową o spotkaniu zamieściło Życie Nasielska w aktualnym swoim kolejnym numerze (Nr.10 z dn.18 -25 kwietnia 2007r.) a informację o akcji "Masz głos, masz wybór" oraz treść Deklaracji Burmistrza podaje stowarzyszenie na swojej stronie www.europaimy.org

Koordynator działań w ramach akcji „Masz głos, Masz wybór”

na terenie gminy Nasielsk

Elżbieta Wróblewska

 

 

Stowarzyszenie Europa i My