Pomiń menu

Tygodnik Mazowiecki napisał o debacie w Nasielsku

22 maja 2007 r. w nr 21 Tygodnika Mazowieckiego ukazał się artykuł o działaniach Stowarzyszenia Europa i My w ramach akcji "Masz głos, masz wybór" na terenie gminy Nasielsk.

Na ręce koordynatorki Elżbiety Wróblewskiej 11 maja 2007 roku podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha złożył Deklarację dotyczącą rozwiązywania lokalnych problemów.

Treść Deklaracji będzie zamieszczona na stronie Stowarzyszenia Europa i My www.europaimy.org oraz stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.um.nasielsk.pl

Koordynator Elżbieta Wróblewska

Stowarzyszenie Europa i My