Pomiń menu

16 maja 2007 r. – debata z Prezydentem Miasta Przemyśla

W dniu 16 maja 2007 (środa) w świetlicy ZUwP przy ul. T.Kościuszki 5 miała miejsce debata otwarta, w której udział wzięli Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma, przedstawiciele lokalnych mediów oraz nauczyciele, studenci i uczniowie przemyskich uczelni wyższych i szkół średnich. Zgodnie z naczelna zasadą akcji debata była okazją do rzeczowej rozmowy, zaprezentowania argumentów różnych środowisk i osób oraz wymiany opinii na temat nurtujących problemów dotyczących samorządu i mieszkańców miasta Przemyśla.

Prezydent przedstawił pięć najważniejszych problemów lokalnych, które w trakcie swojej bieżącej kadencji przypadającej na lata 2006 -2010, będzie starał się rozwiązywać oraz określił co do końca 2007 r. zamierza zrealizować.

Dyskusja w drugiej części debaty poruszała problematykę, modernizacji dróg i kolei w granicach miasta, a w tym  budowę autostrady w perspektywie współpracy transgranicznej, w ramach EURO 2012. Podkreślono, że Ukraina jest dla Przemyśla strategicznym partnerem i w związku z tym powinniśmy jako mieszkańcy miasta z nadzieją patrzeć w przyszłość regionu i perspektywę jego rozwoju.

Z uwagi na fakt, że w Przemyślu jest duża grupa mniejszości będącej narodowości ukraińskiej, która  od pokoleń zamieszkuje Przemyśl i okolice, padły pytania  o "Narodnij Dim", wybudowanym ze składek tejże społeczności i będącym przed 1949 r. własnością społeczności ukraińskiej Przemyśla.  Od kilku lat  prowadzone są rozmowy na temat przekazania budynku społeczności ukraińskiej, w ostatnim czasie rozmowy wydawać by się mogło nabrały tempa i choć wszyscy mówią o dobrej woli i chęci rozwiązania  tej sprawy to do dnia dzisiejszego  trudno  doczekać się ze strony władz samorządowych jednoznacznej decyzji bądź działań. Choć osoby, które zadały pytania Panu Prezydentowi w sprawie budynku przy ul. Kościuszki 5, zdawały sobie sprawę, że temat jest trudny  usłyszały zapewnienie, że "nie ma problemu i wszystko  jest w porządku".  Nie dziwiłoby nas  takie stanowisko, gdyby faktycznie stwierdzenie to było prawdziwe.  Szkoda, że w Deklaracji nie pojawił się punkt, który swoją treścią pozwalałby dla wszystkich mniejszości narodowych z terenu Przemyśla i okolic dawać nadzieję na lepsze jutro. 

W większość miast europejskich  z zadowoleniem  i aprobatą  prowadzona jest  współpraca z lokalnymi przedstawicielami  mniejszości narodowych i etnicznych,  w Przemyślu niestety  można usłyszeć z ust osób zasiadających w Radzie miejskiej, reprezentujących mieszkańców a tym samym i lokalny samorząd, że czas nie był dobry, nie jest dobry i nie wiadomo czy przyjdzie czas, który będzie pozwalał stwierdzić, że  bagaż historii można  spakować i pracować na rozwój tego lepszego jutra.

Pytano Pana Prezydenta również o potencjał rozwojowy miasta, w jaki sposób można zatrzymać młodzież w Przemyślu, która w ostatnim czasie masowo emigruje za granicę lub wyjeżdża do większych aglomeracji miejskich gdzie łatwiej o pracę. Rozwiązanie kwestii nocnych koncertów plenerowych oraz podniesienie standardów bazy sportowo-rekreacyjnej w wydaniu amatorskim jak i zawodowym również było tematem Debaty.

Udało się, co prawda w sposób dość pobieżny – z uwagi na ograniczony czas Pana Prezydenta, odnieść do większości problemów lokalnych nazwanych i podpisanych w przygotowanej zgodnie z wymogami akcji "MASZ Głos MASZ Wybór" Deklaracji. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które wzięły aktywny udział w Debacie i przyczyniły się do budowania społeczeństwa obywatelskiego – będącego świadomym swoich praw i obowiązków.

Przemyśl. 17.05.2007 r

Związek Ukraińców w Polsce oddział w Przemyślu