Pomiń menu

XVII edycja Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w XVII Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Szkoła jest intensywnym szkoleniem dla osób z doświadczeniem w działalności publicznej – samorządzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, środowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach pozarządowych.

Szkoła odbędzie się w dniach 14-25 października 2009 roku. Na zgłoszenia czekamy od 20 sierpnia do 22 września 2009 roku.

Pobierz ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Celem Szkoły jest edukacja liderek i liderów życia publicznego, poprzez przekazanie im umiejętności i wiedzy potrzebnych w działalności społeczno-politycznej oraz stworzenie przestrzeni do kształtowania postaw i poglądów. Gośćmi i wykładowcami dotychczasowych edycji Szkół byli: politycy, dyplomaci, wykładowcy uniwersyteccy, dziennikarze, przedstawiciele biznesu. Szkoła promuje model działacza publicznego, który swoją działalność opiera na potrzebach środowiska, interesie publicznym, zrozumieniu idei: debaty publicznej, partycypacji społecznej oraz współdziałania trzech sektorów społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie w kontekście zagadnień aktualnych – a zatem m.in. recesji ekonomicznej i dyskusji na temat roli kobiet w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Absolwentami Szkół są m.in. parlamentarzyści, burmistrzowie, wójtowie, radni, znani działacze społeczni i pozarządowi.

PROGRAM SZKOŁY

Program szkoły składa się z trzech elementów:

rozwoju umiejętności – intensywne treningi umiejętności społecznych dot. m.in.: przywództwa, budowania zespołu, zarządzania projektami, komunikacji, wystąpień publicznych,
zdobywania wiedzy – wykłady, stoliki eksperckie, case studies, panele dyskusyjne poświęcone aktualnym problemom społeczno-politycznym Polski, a także problemom konfliktu i konsensusu, wykluczenia, korupcji, lustracji, polityki zagranicznej, społecznej odpowiedzialności biznesu, kultury itp.,
kształtowania postaw i poglądów – debaty oraz konwersatoria uzupełniające i podsumowujące omawianą tematykę.

WARUNKI I HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do udziału w Szkole zapraszamy osoby, które:

– ukończyły 20 lat,
– są liderkami/liderami w swoich środowiskach,
– od co najmniej 2 lat angażują się w życie społeczno-polityczne,
– chcą wzmacniać swoje kompetencje liderskie.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (od 20 sierpnia do pobrania stronie www.szkola-liderow.pl) wraz z max 2 listami polecającymi lub materiałami poświadczającymi działalność. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

– 20 sierpnia – 22 września 2009 roku  – termin przysłania zgłoszeń oraz listów polecających
– 24 września 2009 roku   – ogłoszenie listy osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne
– 28-30  września 2009 roku   – rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie
– 2 października 2009 roku   – ogłoszenie listy uczestników Szkoły
      
Uczestnicy pokrywają część kosztów uczestnictwa w projekcie w wysokości 550 zł, pozostałe koszy są pokryte przez partnerów XVII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.
 
Kontakt:
Paweł Krzywicki,
e-mail: [email protected]
tel. (+48) 22 556 82 52

Jacek Plewicki
e-mail: [email protected]
 tel. (+48) 22 556 82 52

Partnerzy XVII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego:

Consus S.A., Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, PricewaterhouseCoopers, Fundacja im. Friedricha Eberta, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Lanckorońskich, Unilever Polska S.A., Ministerstwo Skarbu Państwa, ngo.pl