Pomiń menu

Spotkanie z Prezydentem Siemianowic Śląskich

14 maja o godzinie 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Siemianowicach Śląskich odbyło się wspólne spotkanie prezydenta Siemianowic Śląskich Jacka Guzego i posła na Sejm RP Krzysztofa Szygi z mieszkańcami Siemianowic Śląskich w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór”.

Na spotkanie przyszło 57 osób, reprezentujących różne środowiska i stowarzyszenia działające w Siemianicach.

Zgodnie z życzeniem i oczekiwaniami przybyłych na spotkanie mieszkańców, prezydent przede wszystkim omówił przyjętą do realizacji strategię rozwoju miasta. Zebrani wysłuchali jej w skupieniu, a potem zadawali prezydentowi kolejne pytania. Dowiadywano się o korzyści, które płynęłyby dla miasta z budowy obwodnicy wschodniej i szanse powodzenia tego projektu, wskazywano na potrzebę odnowy niektórych odcinków dróg i chodników. Wiele głosów w dyskusji dotyczyło ścieżek rowerowych oraz innych przedsięwzięć związanych ze sportem w mieście. Upominano się np. o obiekty sportowe w Parku Pszczelnik – m.in. o konstrukcję umożliwiającą uprawianie tenisa zimą czy o tamtejsze boisko. Jeden z młodszych uczestników spotkania sugerował wykorzystanie środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi na upowszechnianie w szkołach sportu, co zdaniem dyskutanta jest najlepszą profilaktyką. Wiele zapytań i głosów dotyczyło planowanych termomodernizacji szkół oraz estetyki budynków mieszkalnych i miasta w ogóle. Dopytywano się z troską o zadłużenie miasta, dopingując do dalszych działań dla pozyskania środków unijnych.

Wystąpiono z propozycją tworzenia wspólnej platformy organizacji pozarządowych, aby stać się silniejszym partnerem w zabiegach o np. funduszu FOP. Z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów lokalowych wystąpili przedstawiciele mniejszości niemieckiej.

Uczestnicy spotkania wykorzystali także obecność posła Krzysztofa Szygi, pytając go o kulisy polityki, o poszczególnych polityków oraz o proces tworzenia takich dokumentów, jak ten dotyczący lustracji.

Podkreślając często w czasie spotkania swoje dążenie do jednoczenia wszystkich sił działających w mieście wokół przyjętej strategii, prezydent mocno akcentował potrzebę ciągłości realizacji wytyczonego programu oraz czerpania z poprzednich kadencji dobrych doświadczeń, nie porzucanie właściwych kierunków. Przypomniał, jak wiele pozytywnych dzieł ma swoje źródło w poprzedniej kadencji, mimo, iż zmagano się wówczas z zapaścią gospodarczą miasta.

„Moim zadaniem, jako prezydenta – kontynuował J. Guzy – jest łączyć i razem iść do przodu

Ruch Chrześcijańsko Demokratyczny