Pomiń menu

Warsztaty we Wrocławiu – 18 października 2009

 

W niedzielę, 18 października 2009, odbyło się kolejne spotkanie regionalne dla uczestników akcji „Masz głos, masz wybór”. W Warsztatach, które odbyły się w historycznej stolicy Śląska – we Wrocławiu – wzięli przedstawiciele organizacji z tej krainy – a więc dzisiejszych województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Przedstawiciele obecnych na spotkaniu uczestników akcji przedstawili zarys swoich dotychczasowych przedsięwzięć i planów. Po wymianie doświadczeń przyjrzeliśmy się bliżej działaniom dwóch organizacji i przedstawionym przez nie trudnościom w ich prowadzeniu.

W Wałbrzychu tamtejsi uczestnicy akcji borykają się z dwoma problemami. Pierwszy, to brak wiedzy eksperckiej pozwalającej na rzetelną ocenę informacji płynących z samorządu na temat kosztów remontów dróg. Drugi, to kwestia budowania pozycji organizacji pozarządowych w świadomości władz samorządowych i mieszkańców, a także pytanie, jak kreować wizerunek organizacji pozarządowych jako prowadzących działania niezależnie od opcji politycznej.

Z kolei w Rybniku trudnością jest stworzenie harmonogramu prac koalicji organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych tak, aby żadna z nich nie poczuła się pominięta, i aby przedstawić lokalnym władzom jak najkonkretniejszy plan działań mających na celu poprawę sytuacji niepełnosprawnych.

Wspólnie z uczestnikami warsztatów zastanawialiśmy się, jak rozwiązać te konkretne problemy.

W dalszej części spotkania przećwiczone zostały metody skutecznego informowania otoczenia o swoich działaniach – zastanawialiśmy sie, jak sprawić, aby prowadzone w ramach akcji działania przyciągnęły jak największą liczbę zainteresowanych. Na końcu przedstawiliśmy wstępne założenia akcji na rok 2010.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji:

Stowarzyszenie Wrocław za Widawą (Wrocław) – zobacz profil
Stowarzyszenie „Pomoc Dziecku” (Głuszyca) – zobacz profil
Interclub Femina (Zgorzelec) – zobacz profil
Stowarzyszenie Przyjazny Wałbrzych (Wałbrzych) – zobacz profil
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rybnik) – zobacz profil
Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasteczka Śląskiego (Miasteczko Śląskie) – zobacz profil
Świętochłowickie Towarzystwo Samopomocy (Świętochłowice) – zobacz profil
Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia (Łambinowice) – zobacz profil

W ten weekend odbyły się także warsztaty w Zielonej Górze i Łodzi, zaś tydzień temu byliśmy w Pile.

Więcej relacji z warsztatów oraz wizyt koordynatorów akcji u jej uczestników – tutaj