Pomiń menu

Warsztaty w Łodzi – 18 października 2009

 

W niedzielę, 18 października, w Łodzi w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS odbyło się kolejne spotkanie regionalne dla uczestników akcji „Masz głos, masz wybór”. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji z województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Podczas pierwszej części naszego spotkania rozmawialiśmy o dotychczasowych działaniach w akcji w 2009 roku. Skupiliśmy się na debatach działaniach angażujących, relacjach z władzą samorządową.

Szczegółowo omówiliśmy sytuację w Częstochowie, gdzie w najbliższym czasie ma odbyć się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Według przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy PROGRESJA oraz Stowarzyszenia Projekt: Polska – Koło Częstochowa organizacja w tym czasie debaty może negatywnie wpłynąć na ich wizerunek. Ich zdaniem spotkanie z prezydentem może być odebrane jako „zbyt polityczne”, dodatkowo największym ich zdaniem problemem jest wybór terminu – przed czy po referendum. Większość uczestników uznała jednak, że jeśli dyskusja będzie dotyczyć segregacji śmieci i edukacji proekologicznej (czyli problemów jakimi zajmują się maszgłosowcy w Częstochowie) debata nie powinna przynieść negatywnych reperkusji, a termin wydarzenia jest nieistotny.

W kolejnej części naszego warsztatu zajęliśmy sposobami kreatywnego wykorzystania technik stosowanych w reklamie i marketingu. Zastanawialiśmy się jak, je skutecznie użyć, aby nakłonić obywateli do udziału w wydarzeniach zorganizowanych w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”. Dodatkowo skupiliśmy się na sposobach efektywnego komunikowania mieszkańcom gminy informacji na temat naszych działań.

Podczas ostatniej części został zaprezentowany zarys planu działań w akcji w 2010 roku. Spotkanie zakończyliśmy dyskusją na temat przyszłości programu.

Szczególnie chcemy podziękować Wioli Gawrońskiej za pomoc organizacyjno-logistyczną.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – zobacz profil

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Złotoria – zobacz profil
Fundacja "Twórczy, Aktywni" – zobacz profil
"Budnicka Tradycja" Stowarzyszenie Kulturowo-Przyrodnicze – zobacz profil
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych INNOWATOR – zobacz profil
GRABO "Wspólne działanie łączy" – zobacz profil
Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum" – zobacz profil
Stowarzyszenie Europa i My – zobacz profil
Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych – zobacz profil
Fundacja Ari Ari – zobacz profil
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Częstochowy PROGRESJA – zobacz profil
Stowarzyszenie Projekt: Polska – Koło Częstochowa – zobacz profil
Stowarzyszenie "Dolina Warty" – zobacz profil
Kujawskie Stowarzyszenie Ekorozwoju w Inowrocławiu – zobacz profil

W ten weekend odbyły się także warsztaty w Zielonej Górze i Wrocławiu, zaś tydzień temu byliśmy w Pile.

Więcej relacji z warsztatów oraz wizyt koordynatorów akcji u jej uczestników – tutaj