Pomiń menu

Konkurs OSI i mySociety – inicjatywy internetowe

Open Society Institute (OSI) wraz z mySociety zapraszają do składania wniosków o pomoc finansową oraz merytoryczną przy tworzeniu serwisów internetowych w ramach konkursu Seeding Web-based Transparency and Accountability Tools in Central & Eastern Europe.

mySociety jest organizacją, która od lat zajmuje się tworzeniem i upowszechnianiem w Wielkiej Brytanii internetowych serwisów pobudzających i ułatwiających spontaniczną aktywność obywateli.

We współpracy z mySociety, OSI chciałby wspierać tworzenie i działanie podobnych serwisów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego oferuje wsparcie finansowe, merytoryczne i informatyczne autorom projektów stron internetowych i aplikacji, których celem będzie przede wszystkim wspieranie przejrzystości oraz procedur demokratycznych w tym regionie.

Stworzone dzięki środkom z OSI serwisy mają stać się narzędziem zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne. Muszą przy tym wykorzystywać potencjał Internetu (dwustronność komunikacji, łatwość komunikowania itd.), a także uwzględniać lokalny kontekst.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, osób i grup nieformalnych z Europy Środkowej i Wschodniej, które znają i rozumieją specyfikę Internetu oraz możliwości stosowanych w nim technologii, a także na bieżąco śledzą działania swoich rządów i aktywność społeczną w ich krajach.

Więcej informacji, w tym zasady ubiegania się o środki oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie mySociety: http://cee.mysociety.org/