Pomiń menu

Poszerzenie koalicji

Do naszej koalicji trzech organizacji pozarządowych biorących udział w akcji „Masz głos, masz wybór” dołączyły trzy następne, tj. Fundacja „ANIMA MUNDI” (www.animamundi.org.pl), Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka (www.czlowiek.org) i Stowarzyszenie „Teatr Grodzki” (www.teatrgrodzki.pl).

Stowarzyszenie Wspierania Działań Kulturotwórczych