Pomiń menu

Masz głos on tour: Poznań, Puszczykowo, Czarnków i Lubasz – 16 listopada 2009

16 listopada odwiedziliśmy kilka wielkopolskich organizacji uczestniczących w akcji. Byliśmy w Lubaszu, Czarnkowie, Poznaniu i Puszczykowie.

ZASKOCZYŁ NAS GÓRSKI KRAJOBRAZ WOKÓŁ LUBASZA W WIELKOPOLSCE,  do którego przyjechałyśmy z wizytą u Jakuba Plachy i Stowarzyszenia Bliżej Siebie i Natury. Jak się dowiedziałyśmy, największymi walorami gminy, jak i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, są właśnie natura i ciekawy krajobraz. Dlatego też gorącym tematem Lubasza w tym roku jest projekt budowy elektrowni jądrowej w pobliskim Klempiczu. Debatę nad problemem elektrowni w tym „zielonym zagłębiu” zainicjowało właśnie Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury – podczas debaty mieszkańcy rozmawiali z wójtem na temat korzyści i minusów wynikających z wybudowania tego obiektu.

Jakub pokazał nam też „fizyczny” efekt debaty i działań z 2008 roku – płytę będącą początkiem budowy skate parku w Lubaszu, który już daje lokalnej młodzieży  możliwość spędzania swojego wolnego czasu w ciekawy i bezpieczny sposób.

W trakcie wizyty spotkaliśmy się z młodzieżą liceum i technikum w Lubaszu, którzy są wolontariuszami działającymi w Stowarzyszeniu Bliżej Siebie i Natury. Zaprezentowałyśmy im projekt zadań akcji w roku 2010 . Ze szczególnym zainteresowaniem została przyjęta propozycja zadań zachęcających mieszkańców do głosowania, a także propozycja debaty poświęconej prezentacji kandydatów w wyborach samorządowych i ich programów.

Jakub zaprosił nas również do siedziby Stowarzyszenia dzielonej z Czarnkowsko – Trzcianecką Lokalną Grupą Działania, która wspiera Stowarzyszenie w realizacji akcji „Masz głos, masz wybór” na terenie gminy Lubasz. W trakcie spotkania Lila i Magda z Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD opowiedziały o zamiarze prowadzenia akcji w kilku gminach powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego, nie tylko w Lubaszu. 

ROGALAMI ŚWIĘTOMARCIŃSKIMI przywitały nas panie Gabriela Ozorowska i Zofia Skibińska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa w Wielkopolsce. Spotkaliśmy się w sali organizacji pozarządowych w budynku tzw. „starej szkoły” w Puszczykowie. Z Poznania na miejsce spotkania zabrała nas pani Iwona Janicka z Fundacji Aktywności Lokalnej, która także działa  na terenie Puszczykowa w ramach akcji „Masz głos” na rzecz mam z małymi dziećmi (do trzech lat). Tutaj serdecznie dziękujemy!!!

W trakcie spotkania z przedstawicielkami obu puszczykowskich organizacji rozmawiałyśmy na temat dotychczasowych działań organizacji i możliwości wspólnego działania w akcji „Masz głos” w roku 2010. Obie organizacje wyraziły chęć podjęcia działań profrekwencyjnych na terenie gminy. Pani Gabriela, uczestnicząca w akcji od 2006 roku, opowiadała o planach  debaty podsumowującej 3 lata działań samorządu, która odbędzie się 27 listopada. W trakcie debaty Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa chce poprosić wszystkich radnych o podsumowanie własnej pracy i zaprezentowanie jej efektów. Pani Iwona z Fundacji Aktywności Lokalnej mówiła o debacie z udziałem mam i pani burmistrz Puszczykowa, która odbyła się w maju tego roku. W trakcie debaty mamy wysunęły postulaty dotyczące budowy placu zabaw dla małych dzieci i zlikwidowania problemu braku miejsc opieki nad małymi dziećmi. Pani Iwona przedstawiła również swoje działania na rzecz powołania Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa, które chce kontynuować również w przyszłym roku.

Do spotkania dołączyła również p. Iza  Barczak – redaktor naczelna „Kuriera Puszczykowskiego” piszącego m.in. działaniach uczestników akcji „Masz głos, masz wybór” na terenie gminy.

WIECZOREM W ŚRODKU LASU spotkałyśmy się z Joasią Grabarczyk ze Stowarzyszenia Projekt : Polska. Joasia, wraz z Jakubem Solą prowadzą poznańskie koło tego Stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w kawiarni Ośrodka Leśnego w Puszczykowie, który położony jest w lesie. W spotkaniu uczestniczyła też p. Iwona z Fundacji Aktywności Lokalnej, która jest członkiem Rady Pożytku Publicznego Miasta Poznania i od lat jest zaangażowana w rozwój trzeciego sektora w Poznaniu jak i w Wielkopolsce.

W trakcie spotkania Iwona i Joasia rozmawiały nad możliwością zawiązania koalicji poznańskich organizacji pozarządowych na rzecz działań profrekwencyjnych. Joasia opowiadała o debacie „Lekcja WOS-u inna niż wszystkie”, którą Stowarzyszenie przeprowadziło w jednym z poznańskich liceów. W spotkaniu wzięli udział radni z różnych partii politycznych oraz uczniowie liceum. W trakcie debaty uczniowie zadawali radnym pytania o ich stanowisko wobec spraw „ogólnych” takich jak aborcja czy legalizacja miękkich narkotyków, a także o sprawy lokalne Poznania. Uczniowie wzięli również udział w konkursie dotyczącym historii Polski w minionym dwudziestoleciu. „Lekcja WOS-u inna niż wszystkie” odbędzie się również w innych poznańskich liceach, w grudniu tego roku.

Serdecznie dziękujemy!
Karolina Błachnio
Magda Kołodziejczyk

Więcej relacji z wizyt koordynatorów akcji u jej uczestników – tutaj