Pomiń menu

Weź udział w projekcie: Daj głos mieszkańcom!

Stowarzyszenie Szkoła Liderów, we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego,  zapraszają radnych gmin i liderów organizacji pozarządowych do udziału w projekcie „Daj głos mieszkańcom!”. Jest to uzupełnienie działań prowadzonych przez obie organizacje w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Masz głos, masz wybór”. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy do 8 grudnia 2009.

Celem projektu jest usprawnienie komunikacji między władzami gminy i jej mieszkańcami. Zależy nam z jednej strony na większym zaangażowaniu obywateli w sprawy swoich miejscowości, z drugiej zaś na otwarciu się samorządów lokalnych na współpracę z mieszkańcami.

Do udziału w projekcie zapraszamy 2-osobowe zespoły złożone z radnego/radnej gminy i lidera/liderki organizacji pozarządowej, działające na terenie tej samej gminy. Liczymy na zgłoszenia od doświadczonych samorządowców i działaczy III sektora, którzy potrafią skutecznie wpływać na zmiany w swoim środowisku lokalnym.

Zadaniem uczestników będzie wypracowanie rozwiązania wybranego, ważnego lokalnie problemu przy jak największym udziale mieszkańców gminy.

Uczestnikom projektu „Daj głos mieszkańcom!” oferujemy:

OPIEKĘ TUTORA – doświadczonego praktyka samorządu terytorialnego – który będzie wspierać uczestników w realizacji projektu w gminie, korzystając z metody tutoringu Programu Liderzy PAFW.

– tygodniową WIZYTĘ STUDYJNĄ W WIELKIEJ BRYTANII, w trakcie której odbędą się spotkania z angielskimi radnymi i liderami, którzy zaprezentują swoje sposoby komunikowania się z mieszkańcami.

WIZYTĘ STUDYJNĄ w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce, której celem będzie prezentacja dobrych praktyk wybranych samorządów w zakresie włączania obywateli we wspólne rządzenie.   

WARSZTATY z zakresu m.in. kształtowania kompetencji liderskich, budowania relacji z otoczeniem zewnętrznym, wystąpień publicznych.

Szczegółowe informacje o projekcie, jego harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy  znajdują się na stronie www.dajglos.info. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 grudnia 2009.

Zapraszamy!!!

Dodatkowych informacji udziela:
Karolina Błachnio
, Stowarzyszenie Szkoła Liderów,
tel. 22 556 82 55, e-mail: [email protected]

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.