Pomiń menu

Postępowanie w przypadku konfliktu interesów.

Przypominamy, że zgodnie z Zasadami akcji "Masz głos, masz wybór" organizacja, która narażona jest na konflikt interesów nie może prowadzić monitoringu.

W przypadku wystąpienia konfliktu, opisanego w punkcie 7 Zasad Akcji, należy  porozumieć się z inną organizacją lub grupą nieformalną, której członkowie nie są w konflikcie interesów z władzami samorządowymi danego miasta lub gminy i przekazać jej realizację zadania.